Kenttäkalibroinnit - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas

Kenttäkalibroinneissa on tärkeää antaa riittävästi aikaa kalibraattorin ja mittapään lämpötilojen tasaantumiseen. Kahden pisteen kalibrointi kestää noin 30 minuutista 2 tuntiin. Aika riippuu kuljetus- tai prosessilämpötilan (kun mittapäät on poistettu prosessista) ja kalibrointipaikan lämpötilan välisestä erosta. Jos samassa paikassa on useita laitteita, jotka tarvitsevat usein kalibrointia, on hyödyllistä tietää niiden tasaantumisajat.

Kuva 1. Tasaantumisaika, kun mittapää on poistettu prosessista. Seuraavassa lämpötilan ja kosteuden tasaantumisesimerkissä kosteusmittapää siirretään uunin lämpötilasta 75 °C sopivaan reikään NaCl-mittauskammiossa, joka on huoneenlämmössä. 40 minuutin kuluttua kosteuslukema eroaa 0,2 %RH lopullisesta lukemasta.
Kuva 2. Tasaantumisaika, kun kuljetus- ja kalibrointipaikan lämpötilat eroavat toisistaan.. Seuraavassa esimerkissä kalibraattori (ilman LiCl-suolaa) tuodaan +5 °C:n kuljetuslämpötilasta huoneenlämpötilaan. Tämän jälkeen huoneenlämpötilassa säilytetty kosteusanturi työnnetään sopivaan reikään NaCl-mittauskammiossa. 40 minuutin kuluttua lukema eroaa 1,4 %RH lopullisesta lukemasta.