Käytetyt merkintätavat - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas
VAARA Vaara varoittaa vakavasta vaarasta. Tällaisen kohdan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan riskin hengelle tai terveydelle.
VAROITUS Varoitus varoittaa mahdollisesta vaarasta. Tällaisen kohdan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen vahingoittumisen tai tärkeiden tietojen menettämisen.
Huomautus korostaa tuotteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja.