Suolapakkausten kalibrointitodistukset - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas

Vaisalalta saatavien valmiiksi annosteltujen suolapakkausten mukana toimitetaan erätarkastuksen perusteella annetut kalibrointitodistukset. Tarkastuksessa erästä otetaan näytepakkauksia ja suolat valmistellaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä suolaliuokset tarkastetaan sitten Vaisalan mittanormaalilaboratoriossa (European Cooperation for Accreditation of Laboratories ‑järjestön jäsenen FINASin akkreditoima kalibrointilaboratorio). Kalibrointitodistus todistaa, että näiden suolaliuosten tuottamat tasapainokosteudet vastaavat Greenspanin kalibrointitaulukkoa määritetyllä tarkkuudella.