HMK15:n esittely - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas

+Vaisalan HMK15-kosteuskalibraattori on kehitetty kosteusmittapäiden ja ‑lähettimien kalibrointiin ja tarkistukseen. Kalibraattorin toiminta perustuu siihen tunnettuun tosiasiaan, että tietyt suolaliuokset aiheuttavat tietynsuuruisen suhteellisen kosteuden muodostumisen yläpuolella olevaan ilmaan.

Kuva 1. HMK15-kalibraattori ja valikoidut lisävarusteet
1
Suolapakkauksen kalibrointitodistus
2
Valmiiksi annosteltu suolapussi (lisävaruste)
3
Mittakuppi
4
Kalibrointisovitin
5
Mittauskammio, suljettu kuljetuskannella
6
Lämpömittari
7
HMK15:n kammion peruskansi kumitulpilla
8
Pohjalevy
9
Ioninvaihtovesi (lisävaruste)

HMK15:n kammion vakiokannen neljä reikää on suunniteltu Vaisalan mittapäille ja lähettimille, joiden halkaisija on 12 mm. Viides reikä on tarkoitettu HMK15:n mukana toimitettavalle lämpömittarille.

HMK15:n yleiskansi sopii mittapäille, joiden halkaisija on 12 mm, 13,5 mm tai 18,5 mm.

Vaisalan kastepistelähettimelle DMT132 sekä kosteus- ja lämpötilamittapäille HMP60 ja HMP110 on saatavana lisätarvikkeena niille suunnitellut erikoiskannet 1. Ohjeet HMK15:n käyttöön DMT132-lähettimen sekä HMP60- ja HMP110-mittapäiden kanssa on näiden tuotteiden käyttöoppaissa osoitteessa www.vaisala.fi.

Muun muassa seuraavat suolaliuokset sopivat HMK15:lle:
  • Litiumkloridi LiCl (11 %RH)
  • Magnesiumkloridi MgCl2 (33 %RH)
  • Natriumkloridi NaCl (75 %RH)
  • Kaliumkloridi KCl (85 %RH)
  • Kaliumsulfaatti K2SO4 (97 %RH)

Kalibroinnissa anturin pää asetetaan mittauskammioon, joka sisältää kylläistä suolaliuosta. Anturin tai lähettimen antama lukema viritetään sitten kosteusarvoon, jonka tietty suolaliuos tuottaa kyseisessä lämpötilassa.

Anturin tarkkuuden varmistamiseksi koko kosteusalueella (0…100 %RH) kalibrointi suoritetaan yleensä vähintään kahdella eri kosteudella.

HMK15 soveltuu sekä laboratorio- että kenttäkäyttöön. Kammiot voidaan sulkea tiiviisti kuljetusta varten räätälöityjen kuljetuskansien avulla. Lisävarusteena saatavassa kuljetuslaukussa (tuotekoodi HM27032) kalibraattori voidaan kuljettaa pystyasennossa tai säilyttää kalibroinnin aikana.

Lisävarusteisiin kuuluvat lisämittauskammiot, ionivaihdettu vesi, kuljetuslaukku sekä valmiit suolapakkaukset: LiCl (11 %RH), MgCl2 (33 %RH), NaCl (75 %RH), KCl (85 %RH) ja K2SO4 (97 %RH).

1 Vaisalan erikoiskansien tuotekoodit: 230914 ja 253277SP