Lämpömittari - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas

Kalibraattorin mukana toimitetaan lämpömittari, joka sisältää punaista kapillaarinestettä, sekä lämpömittarin valmistajan tehdaskalibrointitodistus. 1

Kuva 1. Lämpömittarin holkin käyttö. Voit käyttää lämpömittarin suojaputken päässä olevaa holkkia kahdessa eri asennossa. Lämpömittarin mukana toimitetaan holkki, joka suojaa kapillaarinestettä sisältävää osaa (kuva vasemmalla). Kun käännät holkin toisin päin (kuva oikealla), se toimii sovittimena, kun lämpömittari työnnetään kammion kannessa olevaan 13,5 mm:n reikään.
Kuva 2. Lämpömittarin asennus. Kalibroinnin ajaksi lämpömittari työnnetään kammion kannessa olevaan 13,5 mm:n reikään. Paina lämpömittaria alaspäin, kunnes se liukuu O-renkaiden ohi. Lämpömittari on paikallaan oikein, kun tunnet vastuksen painaessasi sitä alaspäin.
Kuva 3. Lämpömittarin pidikkeiden käyttö. Aseta lämpömittari pidikkeisiin, kun sitä ei käytetä tai kalibraattoria siirretään.
1 Lämpötilalukemia säädettäessä Vaisala suosittelee käyttämään elohopealämpömittaria, koska se on tarkempi ja stabiilimpi kuin punaista kapillaarinestettä sisältävä lämpömittari.