Huolto - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas

Suolaliuokset säilyvät käyttökelpoisina 6–12 kuukautta kalibraattorin käyttömäärän ja käyttöolosuhteiden mukaan. Tämän jälkeen liuokset on vaihdettava uusiin. Suorita silmämääräinen tarkastus 2…3 kuukauden välein. Kammion pohjalla tulee olla vähintään 10 % liukenematonta suolaa (enintään 90 %). Suolan on oltava puhdasta – muussa tapauksessa liuos on valmistettava uudelleen.

LiCl-liuos voi kiteytyä pinnalta, mutta pinnan alla voi edelleen olla liuosta. Jos suolan pinta on kiteinen, sekoita liuosta ja tarkista se uudelleen seuraavana päivänä.

On suositeltavaa kirjata muistiin päivämäärät, jolloin suolaliuokset on valmistettu ja muut ylläpitotoimet on suoritettu.

Oikean kalibrointituloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että mittauskammiot ovat tiiviisti suljettuina. Tarkista O-renkaat jokaisen suolan vaihdon yhteydessä. Jos renkaat ovat vaurioituneet, vaihda ne uusiin.

Taulukko 1. HMK15:ssä käytettävät O-renkaat
O-renkaan sijainti Mitat Tyyppi
Mittausreikä, Ø 12,0 mm 12,0 × 2,5 mm NBR70
Mittausreikä, Ø 13,5 mm 13,5 × 2,5 mm NBR70
Mittausreikä, Ø 14 mm, ISO G1/2" ‑kierre erikoiskannessa DMT132:lle 14,0 × 2,0 mm NBR70
Mittausreikä, Ø 18,5 mm 18,3 × 2,4 mm NBR70
Kuljetuskansi 41,2 × 3,0 mm NBR70
Kammio 50,0 × 2,0 mm NBR70