Suolojen ominaisuudet - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas
 • Litiumkloridi tuottaa 11 %RH:n likimääräisen referenssikosteuden. Sitä käytetään yleensä matalimpana kosteusreferenssinä (offset).

  VAROITUS Älä koskaan lisää vettä kuivaan LiCl-suolaan; suola voi kuumentua niin nopeasti, että se roiskuu ulos kammiosta.
  VAROITUS LiCl on haitallista nieltynä; liuos on myös syövyttävää.
  Jos LiCl-liuosta käytetään tai säilytetään alle +18 °C:n lämpötilassa, sen tasapainokosteus muuttuu pysyvästi.
 • Magnesiumkloridin tuottama referenssikosteus on noin 33 %RH. Sitä käytetään usein tarkistuspisteenä, jos kalibrointi suoritetaan useammassa kuin kahdessa pisteessä.
 • Natriumkloridin tuottama referenssikosteus on noin 75 %RH. Sitä käytetään korkeampana kosteusreferenssinä (gain) mittapäille, joilla tehdään mittauksia normaalin kosteuden sovelluksissa.
 • Kaliumkloridin tuottama referenssikosteus on noin 85 %RH.
 • Kaliumsulfaatin tuottama referenssikosteus on noin 97 %RH. Kaliumsulfaattia käytetään korkeampana kosteusreferenssinä (gain) mittapäille, joilla tehdään mittauksia hyvin suurissa kosteuksissa 90…100 %RH (esimerkiksi ulkotilojen mittaukset ja betonin mittaukset).