Turvallisuus - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas

Tämän tuotteen turvallisuus on testattu. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

VAROITUS Älä tee laitteeseen muutoksia. Sopimattomat muutokset voivat vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa toimintahäiriön.
VAROITUS Älä koskaan lisää vettä kuivaan LiCl-suolaan. Suola voi kuumentua niin nopeasti, että se roiskuu ulos kammiosta.
VAROITUS LiCl on haitallista nieltynä. Liuos on myös syövyttävää.