Kosteusmittalaitteiden kalibrointi - HMK15

HMK15 Käyttöopas

Document code
M210185FI
Revision
E
Language
Suomi
Product
HMK15
Document type
Käyttöopas

Kosteuskalibroinnin virheet johtuvat yleensä lämpötilaeroista. Ympäröivän lämpötilan ollessa +20 °C aiheuttaa kammiossa olevan ilman ja anturin välinen ±1 °C:n lämpötilaero ±3 %RH:n virheen, jos kosteus on 50 %RH, ja ±6 %RH:n virheen, jos kosteus on 97 %RH. Tästä johtuen tarvitaan tavallista pidempi tasaantumisaika, jos kalibraattorin kuljetuslämpötila tai prosessista irrotetun mittapään lämpötila poikkeavat kalibrointitilan lämpötilasta. Laboratoriokäytössä kalibraattori kannattaa säilyttää paikassa, jossa huoneen lämpötila on vakain. Kalibraattori tulee säilyttää suoralta auringonvalolta suojattuna ja kaukana paikallisista lämmönlähteistä, kuten kohdevaloista, lämmittimistä ja juotoskolveista. Jos mittapään tai lähettimen tarkkuus tarkistetaan useassa eri kosteudessa, tarkistus tehdään ensin matalimmassa kosteudessa. Lisätietoja on kyseessä olevan lähettimen tai mittapään käyttöoppaassa osoitteessa www.vaisala.com.

Käsittele mittapäätä mahdollisimman vähän. Älä pidä mittauskammiota tai muita kalibraattorin osia kädessäsi kalibroinnin aikana, koska ne lämpenevät aiheuttaen virheitä mittauslukemiin.

Pienikin vesipisara mittapäällä anturin lähellä vääristää lukemia. Varmista, että kammioiden kannet ja kumitulpat on suljettu tiiviisti.
Kuva 1. Mittauskammio
1
Kosteusmittapää
2
O-renkaat
3
Anturit
4
Enimmäissyvyys 10 mm
5
Lämpömittari
6
Kylläinen suolaliuos
7
Liukenematon suola