Volitelné vstupy kompenzace tlaku - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Přesné naměřené hodnoty vyžadují kompenzaci tlaku měřeného procesu. Sondy řady MGP260 neměří tlak, což znamená, že je nutné nastavit vstupní zdroj kompenzace tlaku. K dispozici jsou následující možnosti vstupu tlaku:
  • Měření tlaku přijímané z externího přístroje pro měření tlaku přes vstupní svorky Ex ia (4–20 mA) na základní desce sondy MGP260. Toto je doporučená možnost: například viz Obrázek 1. Zapojení vstupu externího přístroje na měření tlaku je zobrazeno v Schéma zapojení.
    Vstup Ex ia sond řady MGP260 je interně napájen a izolován. Přístroje na měření tlaku kompatibilní s Ex ia lze přímo připojit ke vstupní svorce.
  • Měření tlaku přijímané z masteru sběrnice Modbus přes sériové připojení.
  • Pokud je tlak měřeného procesu konstantní, lze nakonfigurovat použití pevné hodnoty kompenzace tlaku.

Nastavení vstupu kompenzace tlaku (například výběr typu vstupu a změna měřítka vstupu) sondy MGP260 musí odpovídat zdroji vstupu tlaku použitému ve vaší aplikaci. Další informace o možnostech kompenzace tlaku a pokyny ke konfiguraci nastavení vstupu kompenzace pomocí počítačového softwaru Vaisala Insight nebo Modbus viz MGP260 Series User Guide.