Použití sond řady MGP260 v nebezpečném prostředí - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Upozornění Sondy řady MGP260 byly zkonstruovány k použití v nebezpečném prostředí odpovídajícím klasifikaci produktu. Pracovníci používající sondu nebo provádějící její instalaci či údržbu zodpovídají za stanovení vhodného ochranného konceptu pro konkrétní aplikaci, v níž jsou sondy MGP260 používány, a za to, že klasifikace nebezpečného prostředí sond odpovídá požadavkům aplikace.
Upozornění Je-li zařízení používáno způsobem, který společnost Vaisala nespecifikuje, může dojít k narušení ochrany poskytované zařízením.

Sondy MGP260 jsou certifikovány pro použití v nebezpečném prostředí definovaném následujícími klasifikacemi:

Tabulka 1. Klasifikace nebezpečných prostředí pro sondy řady MGP260
Certifikace Klasifikace MGP260

IECEx (mezinárodní)

ATEX (EU)

Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
MET (USA/Kanada)

NEC 500: Třída I, divize 2, skupiny C a D; T3

NEC 505: Třída I, zóna 0, AEx eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

CSA 60079: Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

POZOR Pracovníci provádějící instalaci, obsluhu a údržbu sond MGP260 musí mít požadované kompetence pro práci v nebezpečném prostředí definované v příslušných standardech.

Informace o standardech, které se týkající používání sond MGP260 na základě klasifikace zařízení, naleznete v certifikační dokumentaci k sondám MGP260 a v prohlášení o souladu vydaném k sondám MGP260, které je dostupné na adrese: www.vaisala.com/declarationofconformity.