Doporučená instalační poloha na potrubí - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Obrázek 1. Doporučená instalační poloha sondy MGP260 na potrubí.
Na Obrázek 1 je znázorněna doporučená instalační poloha sondy MGP260. Sondu nainstalujte do rovného úseku potrubí, do vzdálenosti ≥ 5násobku průměru potrubí po směru toku od nejbližšího ohybu nebo jiného prvku ovlivňujícího tok plynu a do vzdálenosti ≥ 2násobku průměru potrubí proti směru toku od nejbližšího ohybu nebo jiného podobného prvku. Nejlepších výsledků dosáhnete s orientací a instalační hloubkou znázorněnou na Obrázek 1.
1
Doporučená instalační poloha sondy MGP260 na potrubí.