Pravidla pro bezpečné používání v nebezpečném prostředí - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Procesní připojení a oddělovací stěna

Obrázek 1. Rozdělení Ga/Gb u sond MGP260
1
Součásti mimo proces (až po 1,5palcový spojovací závit NPT) odpovídají úrovni ochrany zařízení (EPL) Gb.
2

Součásti v procesu (počínaje 1,5palcovým závitem NPT) odpovídají úrovni EPL Ga.

Oddělovací stěna je vyrobena z nerezové oceli, safírového skla a silikonového lepidla. Rozsah teplotního namáhání silikonového lepidla je −40 °C až +60 °C (−40 °F až +140 °F).

Upozornění Při montáži nebo demontáži zařízení hrozí riziko úniku výbušného plynu nebo vniknutí plynu.

Požadavky na zapojení

 • Zapojení jiskrově bezpečné (Ex ia) vstupní svorky volitelného externího tlakového a teplotního snímače musí být odděleno od analogového výstupu, vstupu napájení a kabeláže RS-485.
  • Další informace se nachází v přehledu instalace a instalačních pokynech.
 • Kabelová šroubení a kabely použité k zapojení zařízení nesmí narušit ochranu Ex.
  • (USA/Kanada): Kabely používané pro kabeláž musí mít hodnocení hořlavosti UL 2556 VW-1 nebo srovnatelné.
  • Nepoužité průchodky musí být utěsněny pomocí záslepek odpovídajících klasifikaci Ex.
 • Požadavky na šroubové svorky naleznete v Tabulka 1.
 • K napájení sond použijte zdroj 18 až 30 V ss.
  • Přípustný zkratový proud napájení (Ik): 50 A.
  • (USA/Kanada): používejte pouze uvedené napájení UL 18 až 30 V ss. (min. 6 W). Napájecí zdroj musí mít certifikaci UL/CSA 60950-1.
  • Analogové výstupy sondy MGP260 musí být externě napájeny.
POZOR Připojujte pouze vodiče, které nejsou pod napětím. Nikdy nezapínejte napájecí vstup, dokud nedokončíte zapojení a dokud nezavřete spojovací skříňku.
Tabulka 1. Požadavky na zapojení šroubových svorek
Vlastnost Specifikace
Utahovací moment 0,5 Nm až 0,6 Nm
Průřez vodiče / průřez spojení (pevné a flexibilní) 0,2 mm2 až 2,5 mm2 (AWG 24 až 12)
Délka odizolování 7 mm (0,27 palce)

Jiskrová bezpečnost

Kategorie přepětí sond řady MGP260 podle definice normy IEC 60664-1 je I (zařízení nepřipojená k elektrické síti).

Sondy MGP260 odpovídají nárokům normy IEC 60079-11 na dielektrickou pevnost. Informace o parametrech jiskrově bezpečných výstupů IIB naleznete v Tabulka 2.

Tabulka 2. Parametry jiskrově bezpečných výstupů IIB
Parametr Hodnota
Uo 25,2 V
Io 78 mA
Po 0,5 W
Um 40 V
Co 820 nF
Lo 20 mH
Parametry uvedené v Tabulka 2 jsou platné, když je splněna jedna z těchto dvou podmínek:
 • celková indukčnost Li externího obvodu (bez kabelu) je < 1 % hodnoty Lo; nebo
 • celková elektrická kapacita Li externího obvodu (bez kabelu) je < 1 % hodnoty Co.
Když jsou splněny obě z níže uvedených podmínek, hodnoty parametrů se snižují na 50 %:
 • celková indukčnost Li externího obvodu (bez kabelu) je ≥ 1 % hodnoty Lo; a zároveň
 • celková elektrická kapacita Li externího obvodu (bez kabelu) je ≥ 1 % hodnoty Co.

Poznámka: Snížená elektrická kapacita externího obvodu (včetně kabelu) nesmí být vyšší než 1 μF pro skupiny I, IIA, IIB a IIIC a než 600 nF pro skupinu IIC.

Hodnoty Lo a Co určené tímto způsobem nesmí být překročeny součtem všech indukčností Li kladných kabelů v obvodu, resp. součtem všech elektrických kapacit Ci kladných kabelů.

Připojení sondy k počítačovému softwaru Insight

Kabel ke spojení se softwarem Insight se smí používat pouze mimo prostředí, ve kterém existuje nebezpečí výbuchu. Za účelem konfigurace sondu odeberte z procesu a k připojení k softwaru Insight použijte výhradně počítačový propojovací kabel z nabídky příslušenství Vaisala.

Údržba

Filtr sondy je jediná součást sond MGP260, kterou si uživatel může vyměnit sám. Ohledně ostatní údržby se obraťte na společnost Vaisala.

POZOR Údržba za provozu není přípustná.
Obsah této kapitoly je udržován v těchto samostatně sledovaných dokumentech:
ID dokumentu: M212420CZ Revize: A (15. března 2020)