Součásti sondy - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Položky A–J odkazují na obrázek se součástmi sondy, který se nachází na začátku dokumentu.
Tabulka 1. Součásti sondy
Položka Popis
A Uzemňovací svorka: k připojení k uzemňovací liště použijte vodič o průřezu ≥ 4 mm2.
B Odvzdušňovací zátky a průchody pro vodiče: do průchodek dle potřeby namontujte kabelová šroubení (viz B2. B3 a B4) a nepoužité průchodky utěsněte.
Kabelová šroubení nejsou společností Vaisala dodávána. Při výběru kabelových šroubení pro konkrétní aplikaci se řiďte požadavky uvedenými v části Pravidla pro bezpečné používání v nebezpečném prostředí.
B1 Odvzdušňovací zátka: neupravujte.
B2 Kabelová průchodka M16×1,5 (1): slouží k zapojení vstupní svorky Ex ia externího tlakového nebo teplotního snímače.
B3 Kabelová průchodka M20x1,5 s odnímatelným plastovým transportním krytem (strany transportního krytu složte k sobě a vytáhněte). Volitelné zapojení analogových výstupů, napájecího vstupu a svorek RS-485 nebo další kabeláž podle potřeb zákazníka.
B4 Kabelová průchodka M20x1,5 k zapojení analogového výstupu, napájecího vstupu a svorek RS-485.
C Utahovací příruba spojovací skříňky se zajištěnými imbusovými šrouby. Pro přístup ke svorkám vodičů povolte zajištěné šrouby pomocí imbusového klíče 5 mm (3/16 palce) a otevřete spojovací skříňku.
D Dotahovací matice: utahovat pouze při instalaci (velikost klíče: 50 mm (1,97 palce)).
E 1,5palcový vnější závit NPT: nikdy neinstalujte sondu do jiného než 1,5palcového vnitřního závitu NPT.
F Filtr sondy (vyměnitelný uživatelem).
G Svorky k zapojení 4–20mA vstupu z externího tlakového nebo teplotního snímače (Ex ia).
H Přepážka oddělující jiskrově bezpečné (Ex ia) vstupní svorky externího snímače od svorek analogového výstupu, vstupu napájení a RS-485.
I Svorky k zapojení analogových výstupů 4–20 mA, napájecího vstupu 18–30 Vss. a komunikačního rozhraní RS-485.
J Měřicí kuveta s optikou a snímačem CARBOCAP® uvnitř filtru sondy.