Záruka - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Standardní záruční podmínky naleznete na adrese www.vaisala.com/warranty.

Připomínáme, že taková záruka nemusí být platná v případě poškození v důsledku běžného opotřebení, výjimečných provozních podmínek, nedbalé manipulace nebo instalace, případně neoprávněných úprav. Podrobnosti o záruce na každý produkt naleznete v příslušné dodavatelské smlouvě nebo v obecných podmínkách prodeje.