Plynová bezpečnost při instalaci - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Upozornění Při montáži nebo demontáži zařízení hrozí riziko úniku výbušného plynu nebo vniknutí plynu.
Upozornění Při instalaci sondy do procesu nebo odebírání z procesu je možné vystavení nebezpečným plynům (například sulfan (H2S)).
  • Vždy dodržujte místní bezpečnostní předpisy. Zajistěte, aby byla pracovní oblast bezpečná a aby splňovala místní předpisy (například týkající se ventilace a používání osobních ochranných pomůcek).
  • Ke sledování bezpečnosti oblasti, v níž pracujete, použijte osobní plynový detektor.
  • Po instalaci zkontrolujte pomocí plynového detektoru, zda u procesních připojení neexistují netěsnosti.
POZOR Pokyny k zajištění těsnosti instalace:
  • Ověřte, že instalační port má 1,5palcový vnitřní závit NPT. Pokud si nejste typem závitu jistí, použijte k ověření 1,5palcovou zkušební zátku.
  • Podle pokynů v části Instalace do procesu naneste na 1,5palcový vnější závit NPT sondy pásku z materiálu PTFE a zajistěte, aby těsnění pásky z PTFE nebylo poškozeno otočením sondy doleva (proti směru hodinových ručiček) v instalačním portu.