Úvodní informace o sondách řady MGP260 - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Univerzální plynové sondy Vaisala CARBOCAP® řady MGP260 na měření metanu, oxidu uhličitého a vlhkosti jsou díky svým kompaktním a robustním vlastnostem určeny k měření metanu (CH4), oxidu uhličitého (CO2) a vlhkosti (H2O v plynném skupenství) v náročných podmínkách, s nimiž se lze setkat při zpracovávání bioplynu. Sondy řady MGP260 mají osvědčení Ex opravňující je k použití ve výbušných zónách 0 (části v procesu) a výbušných zónách 1 (části mimo proces).

Řada MGP260 zahrnuje dvě varianty sond pro různé aplikace měření při zpracovávání bioplynu. MGP261 je zaměřena na měření surového bioplynu, zatímco MGP262 je určena pro měření odpadního plynu v zařízeních na úpravu bioplynu. Všechny přístroje řady MGP260 jsou navrženy tak, aby byly instalovány přímo do potrubí procesního plynu, díky čemuž není nutné manipulovat se vzorky.

Mezi oblasti aplikace variant sond MGP261 patří anaerobní spalování průmyslového a komunálního odpadu, odkalování odpadních vod, sledování skládkových plynů, sledování filtrů s aktivním uhlím v procesech čištění bioplynu nebo sledování přívodu plynu u kogeneračních jednotek CHP.

Sondy MGP262 jsou optimalizovány pro měření koncentrací methanu pod 5 % objemových a koncentrací CO2 nad 90 % objemových v proudu odpadního plynu, což je činí ideálními pro širokou škálu technologií a procesů na úpravu bioplynu.

Patentovaná infračervená technologie sond řady MGP260 zajišťuje výjimečnou stabilitu a reprodukovatelnost. Díky eliminaci kondenzace vyhříváním sondy a díky použití nerezové oceli a plastů bylo dosaženo velmi robustního a odolného řešení se stupněm krytí IP66.

Výstup naměřených údajů u sond řady MGP260 zajišťují 3 analogové proudové výstupní kanály (4–20 mA) a sběrnice Modbus RTU přes rozhraní RS-485. Sondy disponují také 4–20mA vstupem Ex ia určeným k připojení externího tlakového nebo teplotního snímače.

Sondy MGP260 lze pomocí kabelu USB připojit k počítačovému softwaru Vaisala Insight a využít konfigurační, diagnostické, kalibrační a seřizovací funkce.