Příprava před instalací - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Před zahájením instalace proveďte tyto kontroly:

  • Ověřte, že místo instalace odpovídá klasifikaci Ex sondy: viz Tabulka 1.
  • Přečtěte si informace o nebezpečném prostředí v části Použití sond řady MGP260 v nebezpečném prostředí a ověřte, že jsou splněny všechny podmínky bezpečného použití.
  • Ve schématu zapojení, které je součástí tohoto dokumentu, si zjistěte požadavky na napájení: Sondy MGP260 vyžadují samostatné napájení 18 až 30 V ss. Upozorňujeme, že kromě napájecího vstupu sondy musí být externě napájen také každý analogový výstup.
  • Zkontrolujte informace v Volitelné vstupy kompenzace tlaku a ujistěte se, že používáte vstupní zdroj kompenzace tlaku, který odpovídá nastavení sondy MGP260.
  • Zkontrolujte, zda na sondě nejsou nějaká poškození nebo nečistoty, které by mohly ohrozit těsnost zařízení (například ohnuté nebo proděravělé části sondy nebo nečistoty, které brání úplnému uzavření spojovací skříňky).
  • Při výběru kabelových šroubení a záslepek pro konkrétní aplikaci ověřte, že všechny položky odpovídají klasifikaci Ex.
Závity NPT sondy mohou mít ostré hrany. Abyste se vyhnuli zranění při kontaktu se závity, používejte ochranné rukavice.
Sonda může při pádu způsobit zranění nohy. Abyste se vyhnuli zranění nohou, noste ochranné boty.