Přehled instalace - MGP261 - MGP262

Řada MGP260 Instalační a bezpečnostní příručka

Document code
M212481CS
Revision
B
Language
Čeština
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Na Obrázek 1 je příklad instalace sondy MGP260 s kulovým ventilem. Na obrázku je znázorněno správné zapojení a doporučená instalační hloubka a orientace. Externí přístroj na měření tlaku (položka 5) je uveden jako příklad možností vstupu kompenzace tlaku: popis alternativních možností viz Volitelné vstupy kompenzace tlaku.

Obrázek 1. Příklad instalace sondy řady MGP260 s navedením vodičů a doporučenou orientací a hloubkou
1
Zapojení vstupu externího tlakového nebo teplotního snímače (Ex ia): použijte kabelovou průchodku M16×1,5 a naveďte kabel přímo ke svorce. Použijte svorku pro odlehčení tahu umístěnou na horní straně základní desky.
2
Standardní zapojení analogového výstupu, napájecího vstupu a komunikačního rozhraní RS-485: použijte kabelové průchodky M20×1,5 a naveďte kabely ke svorkám pod základní deskou. Použijte svorku pro odlehčení tahu umístěnou na spodní straně základní desky.
3
Kovová přepážka oddělující jiskrově bezpečné vstupní svorky externího snímače od svorek analogového výstupu, vstupu napájení a komunikačního rozhraní RS-485 na základní desce.
4
1,5palcový vnější závit NPT na sondě: nikdy neinstalujte sondu do jiného typu závitu než do 1,5palcového vnitřního závitu NPT.
5
Příklad možnosti vstupu kompenzace tlaku: externí měřicí přístroj připojený ke vstupním svorkám Ex ia sondy MGP260 (položka 1).
6
Nejlepších výsledků dosáhnete, když sondu nainstalujete vodorovně a umístíte hrot sondy do 1/3 průměru od středové osy potrubí. U menších potrubí lze instalační hloubku upravit pomocí adaptéru (například u kulového ventilu).
POZOR K zapojení vstupu (Ex ia) externího tlakového nebo teplotního snímače (1) vždy použijte samostatný kabel a zajistěte, aby zbývající vodiče zůstaly odděleny od svorek a vodičů (2) na druhé straně kovové přepážky (3) na základní desce.
POZOR Ověřte si, že ventil a závity odpovídají specifikacím pro ventily. Sondy MGP260 smí být instalovány pouze do 1,5palcového vnitřního závitu NPT. Při instalaci do jakéhokoliv jiného typu závitu může dojít k poškození zařízení a k narušení těsnosti spojení. Pokud si nejste typem závitu jistí, použijte k ověření 1,5palcovou závitovou měrku NPT.
POZOR Pamatujte, že pro získání přesných měření musí být nastaven vstup kompenzace tlaku. Možnosti vstupu tlaku viz Volitelné vstupy kompenzace tlaku.