Rekommenderad installationsplats på rörledning - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning
Figur 1. Rekommenderad installationsplats för MGP260 på rörledning.
Figur 1 visar den rekommenderade installationsplatsen för MGP260. Installera proben i en rak del av rörledningen, ≥ 5 gånger rörets diameter nedströms från närmaste krök eller annan del som påverkar gasflödet och ≥ 2 gånger rörets diameter uppströms till nästa krök eller liknande röregenskap. Använd orienteringen och installationsdjupet som anges i Figur 1 för bästa resultat.
1
Rekommenderad installationsplats för MGP260-prob på rörledning.