Installationsöversikt - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning

Figur 1 visar ett exempel på MGP260-probinstallation med kulventil. Figuren visar de korrekta ledningsdragningarna samt det djup och den orientering som rekommenderas för installationen. Ett externt tryckmätinstrument (artikel 5) visas som exempel på ett ingångsalternativ för tryckkompensering: för en beskrivning av möjliga alternativ se Ingångsalternativ för tryckkompensering.

Figur 1. Exempel på installation av prob i MGP260-serien med ledningsdragningar och den orientering och det djup som rekommenderas.
1
Ingångsledning för extern tryck- eller temperatursensor (Ex ia): använd M16x1.5-genomföringen och dra kabeln direkt till kontakten. Använd avlastningsklämman på kretskortets ovansida.
2
Standardledningar för analog utgång, strömförsörjningsingång och RS-485-kommunikation: använd M20x1.5-genomföringen och dra kablarna till kontakterna från kretskortets undersida. Använd avlastningsklämman på kretskortets undersida.
3
Metallbarriären för avgränsande av de egensäkra ingångsplintarna för den externa sensorn från plintarna för analog utgång, strömförsörjningsingång och RS-485 på kretskortet.
4
1,5-tum NPT-hangänga på proben: installera aldrig i någon annan typ av gänga än en 1,5 tum NPT-hongänga
5
Exempel på ingångsalternativ för tryckkompensering: ett externt mätinstrument anslutet till Ex ia ingångarna för MGP260 (artikel 1).
6
Installera proben horisontellt och placera probens spets inom 1/3 d av rörets mittlinje för bästa resultat. I mindre rör kan installationsdjupet justeras med en adapter (till exempel med en kulventil).
Varning - risk för personskada Använd alltid separat kabel för den (Ex ia) externa tryck- eller temperatursensorns ingångsledning (1) och se till att ledningen hålls avgränsad från plintar och ledningar (2) på andra sidan om metallbarriären (3) på kretskortet.
Varning - risk för personskada Säkerställ att installationsventilen och gängorna är lämpade för ventilspecifikationerna. Rätt typ av gänga för installation av MGP260-prober är 1,5 tum NPT-hongänga. Installation i någon annan typ av gänga kan skada utrustningen och göra anslutningen otät. Vid osäkerhet, kontrollera typen av gänga med en 1,5 tum NPT-gängmätare.
Varning - risk för personskada Observera att tryckkompenseringsingången måste konfigureras för att få exakta mätningar. För tryckingångsalternativ se Ingångsalternativ för tryckkompensering.