Introduktion till MGP260-serien - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning

Vaisala CARBOCAP®-multigasprober i MGP260-serien för mätning av metan, koldioxid och fuktighet utgörs av kompakta och tåliga in situ-prober som mäter metan (CH4), koldioxid (CO2) och fuktighet (H2O-ånga) i krävande miljöer för biogasbehandling. Prober i MGP260-serien är Ex-certifierade för användning i Ex Zon 0 (delar som förs in i processen) och Ex Zon 1 (delar utanför processen).

MGP260-serien innehåller två probvarianter för olika tillämpningsområden inom biogasprocessmätning. MGP261 är avsedd för mätning av rå biogas medan MGP262 är avsedd för avgasmätningar i biogasuppgraderingsanläggningar. Alla instrument i MGP260-serien är konstruerade för att installeras direkt i processgasledningen, vilket gör att någon provtagning inte är nödvändig.

MGP261-variantens tillämpningsområden är bland annat anaerob nedbrytning av industriellt och kommunalt avfall och slam från avloppsvattenrening, deponigasövervakning, aktivt kolfilter-övervakning i biogasbehandlingsprocesser och övervakning av inloppsgas för kraftvärmemotorer.

MGP262-prober är optimerade för mätning av metankoncentrationer under 5 vol. % och koldioxidkoncentrationer över 90 vol. % i avgasströmmen, vilket gör dem idealiska för en rad olika uppgraderingstekniker och -processer.

Den egenutvecklade IR-tekniken i MGP260-serien har överlägsen stabilitet och repeterbarhet. Tack vare eliminering av kondensering genom probuppvärmning och korrosionsbeständiga stål- och plastmaterial är de IP66-märkta instrumenten mycket robusta och hållbara.

MGP260-seriens alternativ för utgångssignal är bland annat 3 analoga utsignaler (4 … 20 mA) och Modbus RTU via RS-485. Därtill erbjuder proberna en 4 ... 20 mA Ex ia ingång för anslutning av en extern tryck- eller temperatursensor.

För enkel åtkomst till konfiguration, diagnostik och kalibrerings- och justeringsfunktioner kan MGP260-prober anslutas till Vaisala Insight-programvaran med en USB-kabel.