Ingångsalternativ för tryckkompensering - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning
För exakta mätvärden krävs kompensering för trycket i processen som mäts. MGP260-seriens prober mäter inte tryck, vilket innebär att det är obligatoriskt att konfigurera en ingångskälla för tryckkompensering. Följande tryckingångsalternativ finns tillgängliga:
  • Tryckmätning som tas emot från ett externt tryckmätinstrument via Ex ia ingångsplintarna (4 ... 20 mA) på MGP260-kretskortet. Det här är det alternativ som rekommenderas: för ett exempel se Figur 1. Kabeldragningen för det externa tryckmätinstrumentets ingång visas i Kopplingsschema.
    Observera att Ex ia ingången för MGP260-seriens prober har intern strömförsörjning och isolering. Kompatibla Ex ia tryckmätinstrument kan anslutas direkt till ingångsplinten.
  • Tryckmätning som tas emot från en Modbus-master via en seriell linjeanslutning.
  • Om processtrycket är konstant kan ett fast tryckkompenseringsvärde konfigureras och användas.

Ingångsinställningarna för tryckkompensering (till exempel ingångsskalning och val av ingångstyp) för MGP260 måste överensstämma med den tryckingångskälla som används i din tillämpning. Mer information om tryckkompenseringsalternativ och anvisningar för hur ingångsinställningar för tryckkompensering konfigureras med Vaisala Insight PC-programvaran eller Modbus finns i MGP260 Series User Guide.