Riktlinjer för säker användning i farliga miljöer - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning

Processanslutning och skiljevägg

Figur 1. MGP260 Ga/Gb-åtskiljning
1
Delen som är utanför processen (fram till NPT 1,5 tum anslutningsgängan) uppfyller utrustningsskyddsnivån (EPL) Gb.
2

Delen i processen (från och med NPT 1,5 tum gängan) uppfyller EPL Ga.

Skiljeväggen är tillverkad av rostfritt stål, safirglas och silikonlim. Gränsvärdena för silikonlimmets temperaturområde är -40 °C och +60 °C.

Varning - risk för maskinskada När enheten installeras eller avinstalleras finns det risk för att brandfarliga gaser eller flammor bildas.

Ledningskrav

 • Ledningen för den valfria egensäkra (Ex ia) externa tryck- eller temperatursensorn måste hållas åtskild från ledningarna för den analoga utgången, strömförsörjningsingången och RS-485.
  • Mer information finns i installationsöversikten och i installationsanvisningarna.
 • De kabelförskruvningar och kablar som används när apparatens ledningar dras får inte försämra Ex-skyddet.
  • USA/CAN: De kablar som används för ledningsdragning måste ha klassning för antändlighet UL 2556 VW-1 eller motsvarande.
  • Oanvända genomföringar måste förseglas med Ex-kompatibla pluggar.
 • Se Tabell 1 för information om skruvkontaktkrav.
 • Använd 18 … 30 VDC strömförsörjning tillsammans med proben.
  • Försörjningens tillåtna kortslutningsström (Ik): 50 A.
  • USA/CAN: använd endast en UL-listad 18 … 30 VDC strömförsörjning (min. 6 W). Strömförsörjningen måste vara UL/CSA 60950-1-certifierad.
  • Analoga utgångar för MGP260 måste ha extern strömförsörjning.
Varning - risk för personskada Anslut endast strömlösa trådar. Slå aldrig på strömförsörjningsingången förrän ledningarna är anslutna och anslutningsboxen stängd.
Tabell 1. Ledningskrav för skruvkontakt
Egenskap Specifikation
Anslutningsmoment 0,5 Nm … 0,6 Nm
Trådarea/anslutningskapacitet (solid och flexibel) 0,2 mm2 … 2,5 mm2 (AWG 24 … 12)
Skalningslängd 7 mm

Egensäkerhet

Prober i MGP260-serien har överspänningskategori I enligt IEC 60664-1.

MGP260-prober överensstämmer med IEC 60079-11-kraven för dielektrisk styrka. Se Tabell 2 för parametrar för egensäkra IIB-utgångar.

Tabell 2. Parametrar för egensäkra IIB-utgångar
Parameter Värde
Uo 25,2 V
Io 78 mA
Po 0,5 W
Um 40 V
Co 820 nF
Lo 20 mH
Parametrarna som listas i Tabell 2 tillämpas då ett av de följande två villkor uppfylls:
 • total Li för den externa kretsen (utom kabeln) är < 1 % av värdet för Lo; eller
 • total Ci för den externa kretsen (utom kabeln) är < 1 % av värdet för Lo.
Parametrarna reduceras till 50 % då båda två av följande villkor uppfyllts:
 • total Li för den externa kretsen (utom kabeln) är ≥ 1 % av värdet för Lo; och
 • total Ci för den externa kretsen (utom kabeln) är ≥ 1 % av värdet för Lo.

Obs! den minskade kapacitansen för den externa kretsen (med kabel) får inte vara större än 1μF för Grupperna I, IIA, IIB & IIC, och 600μF för Grupp IIC.

Värdena för Lo och Co fastställda enligt denna metod får inte överskridas av summan av alla Li plus kabelinduktansen i kretsen respektive summan av alla Ci plus kabelkapacitansen.

Ansluta prob till Insight-programvaran

Insight-programvarans anslutningskabel får endast användas utanför det explosionsfarliga området. Ta bort proben från konfigureringsprocessen och använd endast Vaisalas PC-anslutningskabel för att ansluta proben till Insight.

Underhåll

Probfiltret är den enda del i MGP260-prober som användaren själv kan byta. Kontakta Vaisala för övriga underhållsbehov.

Varning - risk för personskada Underhåll på spänningssatta installationer är inte tillåtet.
Innehållet i detta kapitel upprätthålls i följande dokument som spåras separat:
Dokument ID: M212420EN Version: A (15 mars 2020)