Installation i process - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning
Stegen 1 … 7 syftar på illustrationerna 1 … 7 i början av dokumentet.
För installationen behövs följande verktyg:
 • Skiftnyckel (eller liknande lämpligt verktyg) för att vrida förslutningsmuttern.
 • Insexnycklar:
  • 5 mm för förslutningsfläns
  • 2,5 mm för avlastningsklämmor
 • Ingångs- och utgångskablar för ledningsdragning
 • Kabelförskruvningar och pluggar för oanvända genomföringar (efter behov i applikationen).
 • Liten spårskurvmejsel för skruvkontakter
 • PTFE-tejp (bred) för probgängorna
Varning - risk för maskinskada Säkerställ innan installationen påbörjas att installationsplatsen uppfyller Ex-klassificeringen för proben i MGP260-serien och de krav som anges i Använda prober i MGP260-serien i farliga områden.
 1. Fäst kabelförskruvningarna (medföljer ej) i genomföringarna efter behov. Observera kabelförskruvningskraven listade i Riktlinjer för säker användning i farliga miljöer:
  • Använd M16x1.5 kabelförskruvning för ingångsledningen för extern (Ex ia) sensor.
  • Använd 1 eller 2 M20x1.5-kabelförskruvningar för ledningsdragning av 4 ... 20 mA analog utgång, strömförsörjningsingång och RS-485-plintar (enligt behoven i din tillämpning).
  • Försegla oanvända genomföringar.
 2. Lägg PTFE-tejp på probgängor.
  • Kontrollera gängorna och avlägsna eventuell smuts. Observera att kanterna kan vara skarpa.
  • Rulla 2–3 varv tejp i gängspiralens riktning, börja från den första gängan. Håll tejpens kant parallell till gängans sida.
  • Tejpa inte utanför den första gängan. Lämna inte tejp löst hängande.
 3. För proben in i den 1,5 tum honkönade NPT-installationsporten och rotera proben medurs tills den sitter fast i porten ordentligt. Dra inte åt proben helt tätt utan endast så att den hålls säkert på plats under ledningsdragningen.
  Varning - risk för personskada Rätt typ av gänga för installation av MGP260-prober är 1,5 tum NPT-hongänga. Installation i någon annan typ av gänga kan skada utrustningen och göra anslutningen otät. Vid osäkerhet, kontrollera typen av gänga med en 1,5 tum NPT-gängmätare.
  Varning - risk för personskada Om proben roteras öppet efter installationen i porten kan PTFE-tejpen rivas sönder. Justera probens placering i installationsporten endast genom att dra åt den.
  1. Observera att tryckkompenseringsingången måste konfigureras för att få exakta mätningar. Ett exempel på en extern mätinstrumentplacering visas i denna illustration. För tryckingångsalternativ se Ingångsalternativ för tryckkompensering.
 4. Öppna skruvarna på anslutningsboxflänsen med en 5 mm insexnyckel. När skruvarna är lossade, ta av skyddet på anslutningsboxen för att komma åt ledningskontakterna.
  Använd vid behov en nyckel för att hålla proben på plats genom att greppa förslutningsmuttern.
  Varning - risk för personskada Anslut och koppla bort trådar endast när de är strömlösa. Öppna aldrig anslutningsboxen i ett explosionsfarligt område när apparaten är strömförande.
 5. För ledningskablarna genom anslutningsboxens kabelförskruvningar och anslut därefter ledningarna för ingång, utgång och strömförsörjning efter behov i applikationen. Kopplingsschemana i dessa anvisningar visar ett exempel på ledningsdragning för enheten när alla ingångar och utgångar används.
  • 5A: Ingångsledning för extern tryck- eller temperatursensor (Ex ia): dra kabeln till kontakten genom M16x1.5-genomföringen och genom avlastningskabelklämman ovanför kretskortet.
  • 5B: Ledningar för analog utgång, strömförsörjningsingång och RS-485-kommunikation: dra kablarna till kontakterna genom M20x1.5-genomföringarna (1 eller 2) och genom avlastningskabelklämman under kretskortet.

  När ledningarna är dragna, justera kabellängden och fäst kablarna med avlastningsklämmorna.

  Varning - risk för personskada Ingångsledningen för den externa Ex ia sensorn (5A) måste hållas åtskild från ledningarna för analog utgång, strömförsörjning och RS-485 (5B). Använd alltid separata kablar på varje sida av metallbarriären.
 6. Stäng anslutningsboxen och dra åt insexskruvarna på anslutningsboxflänsen. Dra åt kabelförskruvningarna och dra därefter åt proben tills den sitter helt tätt på installationsporten genom att vrida förslutningsmuttern med en 50 mm nyckel.
 7. Anslut jordningskontakten till jordningsskenan med en ≥ 4 mm2 tråd. I installationer med kulventil, lås ventilens handtag i öppet läge med säkringspinnen.
  Slå på strömförsörjningsingången när allt är klart.