Gassäkerhet under installation - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning
Varning - risk för maskinskada När enheten installeras eller avinstalleras finns det risk för att brandfarliga gaser eller flammor bildas.
Varning - risk för maskinskada Exponering för farliga gaser (t.ex. divätesulfid (H2S)) är möjlig när proben installeras eller tas bort från processen.
  • Följ alltid alla lokala säkerhetsriktlinjer. Säkerställ att arbetsområdet är säkert och uppfyller lokal lagstiftning (t.ex. avseende ventilation och personlig skyddsutrustning).
  • Använd personlig gassensor för att övervaka säkerheten i området du arbetar i.
  • Efter installationen bör du använda en gassensor för att säkerställa att processanslutningarna är fria från läckor.
Varning - risk för personskada För att försäkra installationens täthet:
  • Säkerställ att gängan i installationsporten är av typen 1,5 tum NPT-hongänga. Vid osäkerhet, kontrollera typen av gänga med 1,5 tum NPT-testpluggen.
  • Lägg PTFE-tejp på probens 1,5 tum NPT-hangänga enligt anvisningarna i Installation i process och kontrollera att PTFE-tejptätningen inte är skadad genom att rotera upp proben (moturs) i installationsporten.