Probdelar - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning
Artiklarna A ... J syftar på probdelarna i illustrationen i början av dokumentet.
Tabell 1. Probdelar
Artikel Beskrivning
A Jordningskontakt: använd en ≥ 4 mm2 tråd för anslutning till jordningsskenan.
B Ventilationsöppning och genomgångar för ledningar: installera kabelförskruvningar i genomföringar enligt kraven (se B2, B3 och B4) och försegla oanvända genomföringar.
Kabelförskruvningar medföljer ej. Observera kraven i Riktlinjer för säker användning i farliga miljöer när kabelförskruvningar ska väljas till applikationen.
B1 Ventilationsöppning: gör inga justeringar.
B2 Genomföring för M16x1.5 ledning (1): används när ledning dras för ingångsplint för Ex ia extern tryck- eller temperatursensor.
B3 Genomföring för M20x1.5-ledning med avtagbart transportskydd av plast (vik ihop sidorna på transportskyddet och dra ut). Ledningsdragningsalternativ för kontakter för analog utgång, strömförsörjningsingång och RS-485 eller ytterligare kundspecifik ledningsdragning.
B4 Genomföring för M20x1.5-ledning för kontakter för analog utgång, strömförsörjningsingång och RS-485.
C Förslutningsfläns på anslutningsboxen med insexskruvar. Lossa skruvarna med en 5 mm insexnyckel och öppna anslutningsboxen för att komma åt ledningskontakter.
D Förslutningsmutter: dra under installation endast åt från förslutningsmuttern (nyckelstorlek: 50 mm.
E 1,5 tum NPT-hangänga: installera aldrig proben i någon annan typ av gänga än en 1,5 tum NPT-hongänga.
F Probfilter (kan bytas av användaren).
G Ledningsplintar för 4 ... 20 mA ingång från extern tryck- eller temperatursensor (Ex ia).
H Barriär som avgränsar de egensäkra (Ex ia) ingångsplintarna för extern sensor från plintarna för analog utgång, strömförsörjningsingång och RS-485.
I Ledningskontakter för 4 … 20 mA analoga utgångar, 18–30 VDC strömförsörjningsingång och RS-485-kommunikation.
J Mätningskyvett med optik och CARBOCAP®-sensor i probfiltret.