Installationsförberedelser - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning

Kontrollera följande innan installationen påbörjas:

  • Kontrollera att installationsplatsen är lämplig för probens Ex-klassificering: se Tabell 1.
  • Läs igenom informationen beträffande farliga områden i Använda prober i MGP260-serien i farliga områden och säkerställ att villkoren för säker användning är uppfyllda.
  • Läs igenom kopplingsschemana i detta dokument beträffande strömförsörjningskrav: MGP260-prober kräver en särskild 18 … 30 VDC strömförsörjning. Observera att förutom strömförsörjningsingången för proben måste varje analog utgång ha extern strömförsörjning.
  • Läs igenom informationen i Ingångsalternativ för tryckkompensering och säkerställ att du använder en ingångskälla för tryckkompensering som överensstämmer med inställningarna för din MGP260-prob.
  • Kontrollera proben beträffande eventuella skador eller smuts som skulle kunna göra enheten otät (till exempel böjda eller punkterade delar på probkroppen eller smuts som gör att anslutningsboxen inte går att stänga helt).
  • Säkerställ att kabelförskruvningarna och pluggarna som väljs för applikationen är Ex-kompatibla.
NPT-gängorna på proben kan ha vassa kanter. Använd därför skyddshandskar för att inte skada dig när du vidrör gängorna.
Proben kan orsaka skador på fötter om den tappas. Använd därför skyddsskor för att inte skada dig.