Använda prober i MGP260-serien i farliga områden - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installations- och säkerhetsanvisningar

Document code
M212481SV
Revision
B
Language
Svenska
Product
MGP261
MGP262
Document type
Bruksanvisning
Varning - risk för maskinskada Proberna i MGP260-serien är konstruerade för att användas i farliga miljöer enligt vad som anges i produktklassificeringen. Personal som installerar, använder och underhåller MGP260-prober ansvarar för att ta fram ett lämpligt skyddskoncept för den specifika applikationen som proben ska användas i och se till att probens riskområdesklassificering uppfyller applikationens krav.
Varning - risk för maskinskada Om utrustningen används på ett sätt som inte har specificerats av Vaisala kan det skydd som utrustningen ger försämras.

MGP260-prober är certifierade för användning i farliga områden enligt vad som anges i följande klassificeringar:

Tabell 1. MGP260-seriens riskområdesklassificeringar
Certifiering MGP260-klassificering

IECEx (internationellt)

ATEX (EU)

Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
MET (USA/CAN)

NEC 500: Klass I, Division 2, Grupp C och D; T3

NEC 505: Klass I, Zon 0, AEx eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

CSA 60079: Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

Varning - risk för personskada Personal som installerar, använder och underhåller MGP260-prober måste ha den nödvändiga kompetens för att arbeta i farlig miljö som anges i tillämpliga standarder.

Information om de standarder som gäller vid användningen av MGP260-prober utifrån apparatens klassificering finns i MGP260-certifieringsdokumentationen och i försäkran om överensstämmelse avseende MGP260 på www.vaisala.com/declarationofconformity.