Introduksjon til MGP260-serien - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Vaisala CARBOCAP®-multigassonder i MGP260-serien for måling av metan, karbondioksid og fukt er kompakte og slitesterke in situ-sonder for måling av metan (CH4), karbondioksid (CO2) og fukt (H2O-damp) under krevende biogassprosesseringsforhold. Sondene i MGP260-serien er Ex-sertifisert for bruk i Ex-sone 0 (deler i prosessen) og Ex-sone 1 (deler utenfor prosessen).

MGP260-serien omfatter to sondemodeller for ulike målinger i biogassprosesser. MGP261 er utviklet for måling av rå biogass, mens MGP262 er beregnet for målinger av avgass i oppgraderingsanlegg for biogass. Alle instrumenter i MGP260-serien er konstruert for installering direkte i prosessgassrørledningen, som tar bort behovet for stikkprøvebehandling.

MGP261-variantens bruksområder er blant annet anaerob nedbrytning av industrielt og kommunalt avfall og slam fra avfallsvannhåndtering, overvåking av deponigass, overvåking med aktivt kullfilter i prosessering av biogass samt overvåking av CHP-motormategass.

MGP262-sonder er optimalisert for å måle metankonsentrasjoner under 5 vol-% og CO2-konsentrasjoner over 90 vol-% i avgasstrømmen, noe som gjør dem ideelle for et bredt spekter av oppgraderingsteknologier og prosesser.

MGP260-seriens patenterte infrarødteknologi sørger for enestående stabilitet og repeterbarhet. Siden sondevarming fjerner problemet med kondens og takket være materialer av korrosjonsbestandig stål og plast, er de IP66-klassifiserte instrumentene svært robuste og slitesterke.

Utgangsalternativene for MGP260-seriens målinger omfatter 3 analoge strømutgangskanaler (4–20 mA) samt Modbus RTU via RS-485. Sondene har også en 4–20 mA Ex ia-inngang for tilkobling av en ekstern trykk- eller temperatursensor.

For å gi lett tilgang til funksjonene for konfigurasjon, feilsøking, kalibrering og justering kan MGP260-sondene kobles til Vaisala Insight PC-programvare med en USB-kabel.