Retningslinjer for sikker bruk under risikofylte forhold - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Prosesstilknytning og skillevegg

Figure 1. MGP260, Ga/Gb-inndeling
1
Delen utenfor prosessen (frem til NPT-gjengen på 1,5") samsvarer med Gb-utstyrsbeskyttelsesnivået (EPL).
2

Delen inne i prosessen (fra og med NPT-gjengen på 1,5") samsvarer med Ga-utstyrsbeskyttelsesnivået.

Skilleveggen er laget av rustfritt stål, safirglass og silikonlim. Temperaturområdet for silikonlimet er -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F).

Warning Når enheten installeres eller fjernes, er det risiko for frigivelse av brennbar gass eller innløp av flammer.

Krav til kabling

 • Kablingen av den valgfrie egensikre (Ex ia) inngangsterminalen for ekstern trykk- eller temperatursensor må holdes atskilt fra kablingen av den analoge utgangen, strømforsyningsinngangen og RS-485.
  • Se installasjonsoversikten og installasjonsveiledningen for mer informasjon.
 • Kabelmuffene og kablene som brukes til kabling av enheten, må ikke svekke Ex-beskyttelsen.
  • USA/CAN: Kablene som brukes må ha en brennbarhetsklassifisering på 2556 VW-1 eller tilsvarende.
  • Ubrukte gjennomføringer må forsegles med Ex-samsvarende plugger.
 • Se Table 1 for krav til skruterminal.
 • Bruk en strømforsyning på 18–30 V likestrøm sammen med sonden.
  • Tillatt forsyning av kortslutningsstrøm (Ik): 50 A.
  • USA/CAN: bruk kun en UL-oppført strømforsyning på 18–30 V likestrøm (min. 6 W). Strømforsyningen må være UL/CSA 60950-1-sertifisert.
  • Analoge MGP260-utganger må ha ekstern strømforsyning.
Caution Koble kun til strømløse ledninger. Aktiver aldri strømforsyningsinngangen før du har gjennomført kablingen og lukket koblingsboksen.
Table 1. Krav til skruterminalkabling
Egenskap Spesifikasjon
Forbindelsesmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Tverrsnitt/forbindelseskapasitet (fast og fleksibel) 0,2 mm2 ... 2,5 mm2 (AWG 24 ... 12)
Avisoleringslengde 7 mm (0,27")

Egensikkerhet

Overspenningskategorien til sondene i MGP260-serien er I (utstyr ikke for nettilkobling), som definert i IEC 60664-1.

MGP260-sondene er i samsvar med kravene til spenningsfasthet i IEC 60079-11. For parameterne for egensikker IIB-utgang, se Table 2.

Table 2. Parametere for egensikker IIB-utgang
Parameter Verdi
Uo 25,2 V
Io 78 mA
Po 0,5 W
Um 40 V
Co 820 nF
Lo 20 mH
Parameterne som er oppført i Table 2, gjelder når én eller to av betingelsene nedenfor er oppfylt:
 • den eksterne kretsens totale Li (ekskl. kabel) er < 1 % av Lo-verdien; eller
 • den eksterne kretsens totale Ci (ekskl. kabel) er < 1 % av Co-verdien.
Parameterne reduseres til 50 % når begge de to betingelsene nedenfor er oppfylt:
 • den eksterne kretsens totale Li (ekskl. kabel) er ≥ 1 % av Lo-verdien; og
 • den eksterne kretsens totale Ci (ekskl. kabel) er ≥ 1 % av Co-verdien.

Merk: Den eksterne kretsens reduserte kapasitans (inkl. kabel) skal ikke overstige 1μF for gruppene I, IIA, IIB og IIIC, og 600nF for gruppe IIC.

Verdiene for Lo og Co som er fastsatt med denne metoden, skal ikke overstige summen av henholdsvis alle Li pluss kabel-induktanser i kretsen og summen av alle Ci pluss kabel-kapasitanser.

Tilkobling av sonden til Insight PC-programvaren

Tilkoblingskabelen for Insight PC-programvaren skal kun brukes utenfor områder med eksplosjonsfare. Ta sonden ut av prosessen for konfigurasjon, og bruk kun Vaisalas PC-tilkoblingskabel (tilbehør) til å koble sonden til Insight.

Vedlikehold

Sondefilteret er den eneste delen av MGP260-sondene som kan skiftes ut av brukeren. For annet vedlikehold kontakter du Vaisala.

Caution Vedlikehold er ikke tillatt når sonden er koblet til strøm.
Innholdet i dette kapittelet ajourføres i følgende dokument med sporing:
Dokument-ID: M212420NO Revisjon: A (15. mars 2020)