Installasjon i prosess - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Trinnene 1–7 viser til illustrasjonene 1–7 fremst i dokumentet.
Installasjonen krever følgende verktøy:
 • Skiftenøkkel (eller tilsvarende) for å dreie strammemutteren
 • Unbrakonøkler:
  • 5 mm (3/16") for strammeflens
  • 2,5 mm (3/32") for strekkavlastningsklemmer
 • Inngangs- og utgangskabler for kabling
 • Kabelmuffer og plugger for gjennomføringer som ikke er i bruk (avhengig av bruksområdet)
 • Liten skrutrekker til skruterminaler
 • PTFE-teip (bred) til sondens gjenger
Warning Før du starter installasjonen, må du forsikre deg om at installasjonsstedet passer Ex-klassifiseringen til sonden i MGP260-serien samt kravene som er oppført i Bruk av sonder i MGP260-serien på risikofylte steder.
 1. Fest kabelmuffene (leveres ikke av Vaisala) til kablingens gjennomføringer etter behov. Vær oppmerksom på kravene til kabelmuffer som er oppført i Retningslinjer for sikker bruk under risikofylte forhold.
  • Bruk en M16x1,5-muffe til kabling av inngang for ekstern sensor (Ex ia).
  • Bruk én eller to M20x1,5-muffer til kabling av den analoge 4–20 mA-utgangen, strømforsyningsinngangen og RS-485-terminalene (avhengig av bruksområdet).
  • Forsegle gjennomføringer som ikke er i bruk.
 2. Bruk PTFE-teip på sondens gjenger.
  • Inspiser gjengene, og fjern eventuell smuss. Vær oppmerksom på at kantene kan være kvasse.
  • Påfør 2–3 runder med teip i gjengens spiralretning, start ved den første gjengen. Hold teipens kant parallell med gjengens overflate mens du legger den på.
  • Ikke påfør teip utenfor den første gjengen eller la løs teip bli hengende.
 3. Sett sonden inn i den innvendige NPT-installasjonsporten på 1,5", og drei den med klokken til den sitter godt i porten. Ikke stram sonden helt til, men kun så mye at den sitter godt under kablingen.
  Caution Den korrekte gjengetypen for installering av MGP260-sondene er 1,5" innvendig NPT. Installasjon i en annen gjengetype kan skade utstyret og svekke forbindelsens lekkasjetetthet. Hvis du er usikker, bekrefter du gjengetypen med et måleinstrument for 1,5" NPT-gjenge.
  Caution Hvis du dreier sonden åpen etter at den installert i porten, kan PTFE-teipen rives løs. Sondens stilling i installasjonsporten skal kun justeres ved å stramme.
  1. Merk at trykkompensasjonsinngangen må settes opp for å motta nøyaktige målinger. I denne illustrasjonen vises et eksempel på plassering av et eksternt måleinstrument. For trykkinngangsalternativer, se Inngangsalternativer for trykkompensasjon.
 4. Løsne de sikrede skruene på koblingsboksen med en 5 mm (3/16") unbrakonøkkel. Når skruene er løsnet, trekker du koblingsboksens deksel av for å få tilgang til kablingsterminalene.
  Bruk om nødvendig en skiftenøkkel for å holde sonden på plass ved å gripe om strammemutteren.
  Caution Kun strømløse ledninger skal kobles til eller fra. Åpne aldri koblingsboksen i et område med eksplosjonsfare mens enheten er strømførende.
 5. Rut kablene gjennom koblingsboksens kabelmuffer, og koble deretter til inngangs-, utgangs- og strømforsyningsledningene, avhengig av bruksområder. Koblingsskjemaet i denne veiledningen viser et eksempel på kabling av enheten når alle innganger og utganger brukes.
  • 5A: Kabling av inngang for ekstern trykk- eller temperatursensor (Ex ia): Rut kabelen til terminalen via M16x1,5-gjennomføringene og gjennom strekkavlastningskabelklemmen ovenfor komponentkortet.
  • 5B: Analog utgang, strømforsyningsinngang og RS-485-kabling: Rut kablene til terminalene via M20x1,5-gjennomføringene (1 og 2) og gjennom strekkavlastningskabelklemmen nedenfor komponentkortet.

  Når kablene er koblet til, justerer du kabellengden og fester kablene med strekkavlastningsklemmene.

  Caution Kablingen av inngangen (Ex ia) for ekstern sensor (5A) må holdes atskilt fra kablingen av den analoge utgangen, strømforsyningsinngangen og RS-485 (5B). Bruk alltid separate kabler på hver side av metallbarrieren.
 6. Lukk koblingsboksen, og stram de sikrede unbrakoskruene med koblingsboksflensen. Stram kabelmuffene, og stram deretter sonden til endelig installasjonsporttetthet ved å dreie strammemutteren med en 50 mm (1,97") skiftenøkkel.
 7. Koble jordingsklemmen til jordingsskinnen med en ledning på ≥ 4 mm2. Hvis en kuleventil brukes under installasjonen, låser du ventilskaftet i åpen stilling med sikringsstiften.
  Når dette er gjort, slår du på strømforsyningsinngangen.