Gassikkerhet under installasjon - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Warning Når enheten installeres eller fjernes, er det risiko for frigivelse av brennbar gass eller innløp av flammer.
Warning Det er risiko for eksponering for farlige gasser (f.eks. hydrogensulfid (H2S)) ved installering eller fjerning av sonden fra prosessen.
  • Følg alltid lokale sikkerhetsretningslinjer. Forsikre deg om at arbeidsområdet er sikkert og i henhold til lokale retningslinjer (f.eks. slike som gjelder ventilasjon og personlig verneutstyr).
  • Bruk en personlig gassdetektor for å overvåke sikkerheten i det aktuelle arbeidsområdet.
  • Etter installering bruker du en gassdetektor for å forsikre deg om at prosessforbindelsene er lekkasjefrie.
Caution Slik unngår du å svekke installasjonens lekkasjetetthet:
  • Forsikre deg om at installasjonsportens gjengetype enn 1,5" innvendig NPT. Hvis du er usikker, bekrefter du gjengetypen med testpluggen for 1,5" NPT-gjenge.
  • Bruk PTFE-teip på sondens utvendige 1,5" NPT-gjenge som beskrevet i Installasjon i prosess, og forsikre deg om at PTFE-teipforseglingen ikke har blitt skadet ved rotering av sonden (mot klokken) i installasjonsporten.