Installasjonsforberedelser - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Sjekk følgende før du starter installasjonen:

  • Forsikre deg om at installasjonsstedet passer sondens Ex-klassifiseringen: se Table 1.
  • Les informasjonen om risikofylt område i Bruk av sonder i MGP260-serien på risikofylte steder, og forsikre deg om at betingelsene for sikker bruk er oppfylt.
  • Se koblingsskjemaet i dette dokumentet for informasjon om krav til strømforsyningen: MGP260-sondene krever en dedikert 18–30 V likestrømforsyning. Legg merke til at i tillegg til strømforsyningsinngangen til sonden, må hver analoge utgang ha ekstern strømforsyning.
  • Les informasjonen i Inngangsalternativer for trykkompensasjon, og forsikre deg om at du bruker en inngangskilde for trykkompensasjon som stemmer overens med innstillingene til MGP260-sonden.
  • Undersøk sonden for skader eller smuss som kan svekke enhetens lekkasjetetthet (f.eks. deler av sondens hoveddel som er bøyd eller punktert, eller smuss på koblingsboksens gjenger som hindrer at den kan lukkes helt).
  • Ved valg av kabelmuffer og plugger til bruksområdet må du forsikre deg om at de er Ex-samsvarende.
Sondens NPT-gjenger kan ha skarpe kanter. Bruk beskyttelseshansker for å unngå skade ved berøring av gjengene.
Sonden kan forårsake fotskade hvis den mistes ned. Bruk vernesko for å unngå fotskade.