Garanti - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Se www.vaisala.com/warranty for standard garantivilkår.

Vær oppmerksom på at en slik garanti kan være ugyldig hvis skaden skyldes normal slitasje, uvanlige driftsforhold, uaktsom håndtering eller installasjon eller ikke-godkjente endringer. Se den aktuelle leveringskontrakten eller salgsvilkårene for detaljer vedrørende det enkelte produktets garanti.