Sondens deler - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Punktene A til J viser til illustrasjonene av sondedelene fremst i dokumentet.
Table 1. Sondens deler
Del Beskrivelse
A Jordingsklemme: bruk en ledning på ≥ 4 mm2 for tilkobling til jordingsskinnen.
B Ventilasjonsplugg og gjennomføringer for kabling: Monter kabelmuffer på gjennomføringer etter behov (se B2, B3 og B4), og forsegle gjennomføringer som ikke er i bruk.
Kabelmuffer leveres ikke av Vaisala. Ved valg av kabelmuffer til bruksområdet, merk deg kravene i Retningslinjer for sikker bruk under risikofylte forhold.
B1 Ventilasjonsplugg: Skal ikke justeres.
B2 M16x1,5-gjennomføring for kabling (1): Brukes ved kabling av Ex ia-inngangsterminal for ekstern trykk- eller temperatursensor.
B3 M20x1,5-gjennomføring for kabling med avtakbart transportdeksel i plast (brett sammen transportdekselets sider og trekk ut). Kablingsalternativ for analog utgang, strømforsyningsinngang og RS-485-terminaler eller kundespesifikk tilleggskabling.
B4 M20x1,5-gjennomganger for kabling av analog utgang, strømforsyningsinngang og RS-485-terminaler.
C Strammeflens for koblingsboksen med sikrede unbrakoskruer. Løsne de sikrede skruene med en 5 mm (3/16") unbrakonøkkel, og åpne koblingsboksen for å få tilgang til kablingsterminalene.
D Strammemutter: Stram kun fra strammemutteren ved installering (skiftenøkkelstørrelse: 50 mm (1,97").
E 1,5" utvendig NPT-gjenge: Installer aldri sonden i en annen gjengetype enn 1,5" innvendig NPT-gjenge.
F Sondefilter (kan skiftes ut av brukeren).
G Kablingsterminaler for 4–20 mA-inngang fra ekstern trykk- eller temperatursensor (Ex ia).
H Barriere som skiller de egensikre (Ex ia) inngangsterminalene for ekstern sensor fra den analoge utgangen, strømforsyningsinngangen og RS-485-terminalene.
I Kablingsterminaler for analoge 4–20 mA-utganger, 18–30 VDC-strømforsyningsinngang og RS-485-kommunikasjon.
J Målingskuvette med optikk og CARBOCAP®-sensor inne i sondefilteret.