Bruk av sonder i MGP260-serien på risikofylte steder - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Warning Sonder i MGP260-serien er utviklet for bruk på risikofylte steder iht. til produktklassifiseringen. Personalet som installerer, bruker eller vedlikeholder MGP260-sondene, er ansvarlig for å fastslå at sonden har tilstrekkelig beskyttelse for det tiltenkte bruksområdet, samt at sondens klassifisering med hensyn til risikofylt sted samsvarer med kravene som bruksområdet stiller.
Warning Hvis utstyret brukes på andre måter enn det Vaisala har angitt, kan den beskyttende effekten bli redusert.

MGP260-sondene er sertifisert for bruk på risikofylte steder, slik de er definert i følgende klassifisering:

Table 1. Risikofylt sted-klassifiseringer for MGP260-serien
Sertifisering MGP260-klassifisering

IECEx (internasjonal)

ATEX (EU)

Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
MET (USA/CAN)

NEC 500: Klasse I, inndeling 2, gruppe C og D; T3

NEC 505: Klasse I, sone 0, AEx eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

CSA 60079: Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

Caution Personalet som installerer, bruker og vedlikeholder MGP260-sondene, må ha nødvendig kompetanse for arbeid på risikofylte steder, slik dette er definert i gjeldende standarder.

For informasjon om standarder som gjelder for bruk av MGP260-sondene basert på enhetens klassifikasjon, se sertifiseringsdokumentasjonen for MGP260 og samsvarserklæringene som gjelder for MGP260-sondene, på www.vaisala.com/declarationofconformity.