Installasjonsoversikt - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Figure 1 viser et eksempel på installering av MGP260-sondens kuleventil. Figuren understreker de korrekte kablingsrutene og viser anbefalt installasjonsdybde og -retning. Et eksternt trykkmåleinstrument (artikkel 5) vises som et eksempel på alternativer for trykkompensasjon: For en beskrivelse av mulige alternativer, se Inngangsalternativer for trykkompensasjon.

Figure 1. Eksempel på installasjon av sonde i MGP260-serien med kablingsruter og anbefalt installasjonsretning og -dybde
1
Kabling av inngang for ekstern trykk- eller temperatursensor (Ex ia): Bruk M16x1,5-gjennomføringen, og rut kabelen direkte til terminalen. Bruk strekkavlastningsklemmen på den øvre siden av komponentkortet.
2
Standardkabling av analog utgang, strømforsyningsinngang og RS-485-kommunikasjon: Bruk M20x1,5-gjennomføringene, og rut kablene til terminalene fra undersiden av komponentkortet. Bruk strekkavlastningsklemmen nederst på komponentkortet.
3
Metallbarriere som skiller de egensikre (Ex ia) inngangsterminalene for ekstern sensor fra den analoge utgangen, strømforsyningsinngangen og RS-485-terminalene på komponentkortet.
4
1,5" utvendig NPT-gjenge på sonden: Installer aldri sonden i en annen gjengetype enn 1,5" innvendig NPT-gjenge.
5
Eksempel på inngangsalternativ for trykkompensasjon: Et eksternt måleinstrument som er koblet til Ex ia-inngangene for MGP260 (artikkel 1).
6
For best resultat installeres sonden horisontalt og med sondens spiss innenfor 1/3 d fra rørets midtlinje. I mindre rør kan installasjonsdybden tilpasses ved hjelp av en adapter (f.eks. en kuleventil).
Caution Bruk alltid en separat kabel til kabling av (Ex ia) inngangen for ekstern trykk- eller temperatursensor (1), og forsikre deg om at kablingen holdes atskilt fra terminalene og kablingen (2) på den andre siden av metallbarrieren (3) på komponentkortet.
Caution Forsikre deg om at installasjonsventilen og gjengene er riktige iht. ventilspesifikasjonene. Den korrekte gjengetypen for installering av MGP260-sondene er 1,5" innvendig NPT. Installasjon i en annen gjengetype kan skade utstyret og svekke forbindelsens lekkasjetetthet. Hvis du er usikker, bekrefter du gjengetypen med et måleinstrument for 1,5" NPT-gjenge.
Caution Merk at trykkompensasjonsinngangen må settes opp for å motta nøyaktige målinger. For trykkinngangsalternativer, se Inngangsalternativer for trykkompensasjon.