Inngangsalternativer for trykkompensasjon - MGP261 - MGP262

MGP260-serien Installasjons- og sikkerhetsveiledning

Document code
M212481NB
Revision
B
Language
Norsk bokmål
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
For nøyaktige måleverdien kreves kompensasjon av trykket i prosessen som måles. MGP260-seriens sonder måler ikke trykk, noe som betyr at det er obligatorisk å sette opp en inngangskilde for trykkompensasjon. Følgende trykkinngangsalternativer er tilgjengelig:
  • Trykkmåling som mottas fra et eksternt trykkmålingsinstrument via Ex ia-inngangsterminalene (4 ... 20 mA) på MGP260-kretskortet. Dette er det anbefalte alternativet: For å se et eksempel, gå til Figure 1. Kablingen av inngangen til det eksterne trykkmålingsinstrumentet vises i Koblingsskjema.
    Merk at Ex ia-inngangen til MGP260-seriens sonder har intern strømforsyning og er isolert. Kompatible Ex ia-trykkmålingsinstrumenter kan kobles direkte til inngangsterminalen.
  • Trykkmåling som mottas fra en Modbus-master via en serielinjetilkobling.
  • Hvis prosesstrykket er konstant, kan en fast trykkompensasjonsverdi konfigureres og brukes.

Inngangsinnstillingene for trykkompensasjon (for eksempel valg av inngangstype og inngangsskalering) til MGP260 må stemme overens med trykkinngangskilden som brukes i applikasjonen. Mer information om trykkompensasjonsalternativer og instruksjoner om hvordan inngangsinnstillinger for trykkompensasjon konfigureres med Vaisala Insight PC-programvaren eller Modbus, finnes i MGP260 Series User Guide.