MGP260-sarjan mittapäiden käyttö vaarallisissa paikoissa - MGP261 - MGP262

MGP260-sarja Asennus- ja turvallisuusopas

Document code
M212481FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
MGP261
MGP262
Document type
Käyttöopas
Varoitus MGP260-sarjan mittapäät on suunniteltu käytettäväksi tuoteluokituksen mukaisissa vaarallisissa paikoissa. MGP260-mittapäitä asentava, käyttävä tai kunnossapitävä henkilöstö on vastuussa asianmukaisen suojausrakenteen määrittämisestä kutakin mittapään käyttötarkoitusta varten sekä siitä, että mittapään vaarallisen alueen luokitus vastaa käyttötarkoituksen vaatimuksia.
Varoitus Jos laitetta käytetään muutoin kuin Vaisalan määrittämällä tavalla, laitteen suojaus voi heikentyä.

MGP260-mittapäät on sertifioitu käytettäväksi vaarallisilla alueilla seuraavien luokitusten mukaan:

Taulukko 1. MGP260-sarjan mittapäiden vaarallisten alueiden luokitus
Sertifiointi MGP260-mittapään luokitus

IECEx (kansainvälinen)

ATEX (EU)

Ex II 1/2 (1) G Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb -40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C
MET (USA/KANADA)

NEC 500: Luokka I, jako 2, ryhmät C ja D; T3

NEC 505: Luokka I, alue 0, AEx eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

CSA 60079: Ex eb mb [ia] IIB T3 Ga/Gb

Varoitus MGP260-mittapäitä asentavalla, käyttävällä ja kunnossapitävällä henkilöstöllä on oltava sovellettavissa standardeissa määritetyt pätevyydet vaarallisella alueella työskentelemiseen.

Tietoja MGP260-mittapäiden käyttöön laiteluokituksen perusteella sovellettavista standardeista esitetään MGP260-mittapäiden sertifiointiasiakirjoissa sekä siihen liittyvissä vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa osoitteessa www.vaisala.com/declarationofconformity.