Asennuksen yleiskuvaus - MGP261 - MGP262

MGP260-sarja Asennus- ja turvallisuusopas

Document code
M212481FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
MGP261
MGP262
Document type
Käyttöopas

Kuvassa Kuva 1 on esimerkki MGP260-mittapään palloventtiilin asennuksesta. Kuvassa korostetaan oikeat johdotusreitit ja esitetään suositeltava asennussyvyys ja -suuntaus. Ulkoinen paineen mittalaite (kohta 5) on esimerkki painekompensoinnin tulon vaihtoehdoista: Muita vaihtoehtoja on kuvattu kohdassa Painekompensoinnin tulon vaihtoehdot.

Kuva 1. MGP260-sarjan mittapään asennusesimerkki, jossa esitetään johdotusreitit, suositeltava suuntaus ja syvyys
1
Ulkoisen paine- tai lämpötila-anturin tulojohdotus (Ex ia): käytä M16x1,5-kierteellä varustettua läpivientiä ja vie kaapeli suoraan liitäntään. Käytä komponenttilevyn yläpuolella olevaa vedonpoistokiinnikettä.
2
Vakiona olevan analogisen lähdön, virtalähteen tulon ja RS-485-väyläyhteyden johdotus: käytä M20x1,5-kierteellä varustettuja läpivientejä ja vie kaapelit liitäntöihin komponenttilevyn alta. Käytä komponenttilevyn alapuolella olevaa vedonpoistokiinnikettä.
3
Metallisuojus, jolla luonnostaan vaarattoman ulkoisen anturin tuloliitännät pidetään erillään analogisesta lähdöstä, virtalähteen tulosta ja RS-485-väylän liittimistä komponenttilevyllä.
4
1,5" NPT-uroskierre mittapäässä: älä koskaan asenna muuhun kierretyyppiin kuin 1,5" NPT-naaraskierteeseen.
5
Esimerkki painekompensoinnin tulon vaihtoehdosta: ulkoinen mittalaite, joka on kytketty MGP260-mittapään Ex ia -tuloliitäntöihin (kohta 1).
6
Parhaan tuloksen saat asentamalla mittapään vaakasuoraan asentoon ja sijoittamalla mittapään kärjen 1/3:n syvyydelle putken keskilinjasta. Pienemmissä putkissa asennussyvyyttä voidaan säätää sovittimen (kuten palloventtiilin) avulla.
Varoitus Käytä aina erillistä kaapelia (Ex ia) ulkoisen paine- tai lämpötila-anturin tulojohdotukseen (1) ja varmista, että johdotus pysyy erillään komponenttilevyn metallisuojuksen (3) toisella puolella olevista liitännöistä ja johdoista (2).
Varoitus Varmista venttiilin teknisistä tiedoista, että asennusventtiili ja -kierteet ovat asianmukaiset. MGP260-mittapään asennukseen käytetään kierretyyppiä 1,5" NPT-naaraskierre. Muuhun kierretyyppiin asentaminen voi vaurioittaa laitetta ja vaarantaa liitännän tiiviyden. Jos et ole varmaa kierteen koosta, varmista kierretyyppi 1,5" NPT-kierretulkilla.
Varoitus Huomaa, että tarkkojen mittausten saamiseksi on tehtävä painekompensoinnin tulon asetus. Tietoja paineen tulon vaihtoehdoista on kohdassa Painekompensoinnin tulon vaihtoehdot.