Suositeltava asennuskohta putkistossa - MGP261 - MGP262

MGP260-sarja Asennus- ja turvallisuusopas

Document code
M212481FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
MGP261
MGP262
Document type
Käyttöopas
Kuva 1. MGP260-mittapään suositeltava asennuskohta putkistossa.
Kuvassa Kuva 1 on esitetty MGP260-mittapään suositeltava asennuskohta. Asenna mittapää putkiston suoraan kohtaan ≥ 5:n putken läpimitan päähän lähimmän mutkan tai muun kaasun virtaukseen vaikuttavan kohdan jälkeen ja ≥ 2:n putken läpimitan päähän ennen seuraavaa mutkaa tai vastaavaa kohtaa. Parhaat tulokset saat noudattamalla kuvassa Kuva 1 esitettyä suuntausta ja asennussyvyyttä.
1
MGP260-mittapään suositeltava asennuskohta putkistossa.