Ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön vaarallisissa paikoissa - MGP261 - MGP262

MGP260-sarja Asennus- ja turvallisuusopas

Document code
M212481FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
MGP261
MGP262
Document type
Käyttöopas

Prosessiin yhdistäminen ja väliseinä

Kuva 1. MGP260-mittapään Ga- ja Gb-suojaustasot
1
Prosessin ulkopuoleinen osa (1,5" NPT-kierreliitäntään asti) on laitesuojaustason (EPL) Gb mukainen.
2

Prosessiin kuuluva osa (1,5" NPT-kierteestä alkaen) on EPL-tason Ga mukainen.

Väliseinä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, safiirilasista ja silikonisidosaineesta. Silikonisidosaineen rasitusrajalämpötila-alue on –40 … +60 °C.

Varoitus Laitetta asentamiseen ja poistamiseen liittyy syttyvien kaasujen vapautumisen tai liekkiin leimahtamisen riski.

Johdotusvaatimukset

 • Valinnaisen luonnostaan vaarattoman (Ex ia) ulkoisen paine- tai lämpötila-anturin tuloliitännän johdotus on pidettävä erillään analogisesta lähdöstä, virtalähteen tulosta ja RS-485-väylän johdotuksesta.
  • Katso lisätietoja asennuksen yleiskuvauksesta ja asennusohjeista.
 • Laitteen johdotuksessa käytettävät kaapeliläpiviennit ja kaapelit eivät saa heikentää Ex-suojausta.
  • USA/KANADA: Johdotuksessa käytettävien kaapelien syttyvyysluokan pitää olla UL 2556 VW-1 tai vastaava.
  • Käyttämättömät läpiviennit on tiivistettävä Ex-vaatimusten mukaisilla tulpilla.
 • Katso ruuviliittimiä koskevat vaatimukset: Taulukko 1.
 • Käytä mittapäälle 18–30 VDC:n virtalähdettä.
  • Sallittu virtalähteen oikosulkuvirta (Ik): 50 A.
  • USA/KANADA: Käytä ainoastaan UL-luetteloitua 18–30 VDC:n (min. 6 W) virtalähdettä. Virtalähteen täytyy olla UL/CSA 60950-1-sertifioitu.
  • MGP260-mittapään analogisiin lähtöihin on syötettävä virtaa ulkoisesta virtalähteestä.
Varoitus Kytke vain jännitteettömiä johtoja. Älä koskaan kytke virransyöttöä virtalähteestä, ennen kuin johdotus on valmis ja olet sulkenut liitäntärasian.
Taulukko 1. Ruuviliitinten johdotusta koskevat vaatimukset
Ominaisuus Tekniset tiedot
Kytkentämomentti 0,5– 0,6 Nm
Johtimen poikkipinta-ala / kytkentäkapasiteetti (kiinteä ja joustava) 0,2 mm2– 2,5 mm2 (AWG 24– 12)
Kuorintapituus 7 mm

Luontainen turvallisuus

MGP260-sarjan mittapäiden ylijänniteluokka on I standardin IEC 60664-1 mukaisesti (muu kuin verkkojännitelaite).

MGP260-mittapäät täyttävät standardin IEC 60079-11 läpilyöntilujuutta koskevan vaatimuksen. Lisätietoja luonnostaan vaarattomien IIB-ryhmän laitteiden lähtöparametreista on kohdassa Taulukko 2.

Taulukko 2. Luonnostaan vaarattomien IIB-ryhmän laitteiden lähtöparametrit
Parametri Arvo
Uo 25,2 V
Io 78 mA
Po 0,5 W
Um 40 V
Co 820 nF
Lo 20 mH
Taulukossa Taulukko 2 luetellut parametrit pätevät, kun toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
 • ulkoisen piirin (kaapelia lukuun ottamatta) Li on yhteensä < 1 % Lo-arvosta tai
 • ulkoisen piirin (kaapelia lukuun ottamatta) Ci on yhteensä < 1 % Co-arvosta.
Parametrien arvo puolittuu, kun molemmat seuraavat ehdot täyttyvät:
 • ulkoisen piirin (kaapelia lukuun ottamatta) Li on yhteensä ≥ 1 % Lo-arvosta ja
 • ulkoisen piirin (kaapelia lukuun ottamatta) Ci on yhteensä ≥ 1 % Co-arvosta.

Huom: ulkoisen piirin (kaapeli mukaan luettuna) vähennetty kapasitanssi ei saa olla yli 1 μF luokissa I, IIA, IIB ja IIIC eikä yli 600 nF luokassa IIC.

Tällä menetelmällä määritetyt arvot Lo ja Co eivät saa olla pienempiä kuin kaikkien Li-arvojen ja kaapeleiden induktanssien summa tai vastaavasti kaikkien Ci-arvojen ja kaapeleiden kapasitanssien summa.

Mittapään liittäminen Insight-ohjelmistoon

Insight-ohjelmiston liitäntäkaapelia saa käyttää vain räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella. Poista mittapää prosessista määrittämistä varten ja käytä mittapään Insight-ohjelmistoon liittämiseen vain Vaisalan toimittamaa tietokoneliitäntäkaapelia.

Huolto

Käyttäjä saa vaihtaa MGP260-mittapään osista ainoastaan mittapään suodattimen. Jos muu huolto on tarpeen, ota yhteyttä Vaisalaan.

Varoitus Jännitteistä laitetta ei saa huoltaa.
Tämän luvun sisältöä päivitetään seuraavassa erikseen seurattavassa asiakirjassa:
Asiakirjatunnus: M212420EN Versio: A (15.3.2020)