Asennus prosessiin - MGP261 - MGP262

MGP260-sarja Asennus- ja turvallisuusopas

Document code
M212481FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
MGP261
MGP262
Document type
Käyttöopas
Katso vaiheet 1–7 kuvista 1–7 tämän asiakirjan alussa.
Asennukseen tarvitaan seuraavat työkalut:
 • Jakoavain (tai vastaava sopiva työkalu) kiristysmutterin kiertämistä varten
 • Kuusiokoloavaimet:
  • 5 mm (3/16") läpivientilaipan kiristystä varten
  • 2,5 mm (3/32") vedonpoistokiinnikeitä varten
 • Tulo- ja lähtökaapelit johdotusta varten
 • Kaapelitiivisteet ja tulpat käyttämättömiä läpivientejä varten (tarpeen mukaan)
 • Pieni talttapäinen ruuvimeisseli ruuviliittimiä varten
 • PTFE-teippiä (leveä) mittapään kierteitä varten
Varoitus Varmista ennen asennuksen aloittamista, että asennuspaikkasi vastaa MGP260-sarjan Ex-luokitusta ja kohdassa MGP260-sarjan mittapäiden käyttö vaarallisissa paikoissa lueteltuja vaatimuksia.
 1. Asenna kaapeliläpiviennit (Vaisala ei toimita) läpivientiaukkoihin tarpeen mukaan. Ota huomioon luettelossa Ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön vaarallisissa paikoissa mainitut kaapeliläpivientejä koskevat vaatimukset.
  • Käytä ulkoisen anturin (Ex ia) tulojohdotuksessa M16x1,5-kierteellä varustettua kaapeliläpivientiä.
  • Käytä (tarpeen mukaan) yhtä tai kahta M20x1,5:n tiivistettä 4–20 mA:n analogisen lähdön, jännitteensyötön tulon ja RS-485-liitäntöjen johdotukseen.
  • Tiivistä käyttämättömät läpiviennit.
 2. Kiinnitä PTFE-teippiä mittapään kierteisiin.
  • Tarkasta kierteet ja poista mahdollinen lika. Ota huomioon, että reunat voivat olla teräviä.
  • Kierrä 2–3 kierrosta teippiä kierteiden suuntaan ensimmäisestä kierteestä alkaen. Pidä teipin reuna kiinnityksen aikana samansuuntaisena kierteen etupinnan kanssa.
  • Älä kiinnitä teippiä ensimmäistä kierrettä pidemmälle tai jätä kiinnittämätöntä teippiä roikkumaan.
 3. Aseta mittapää 1,5" NPT-naarasasennusliitäntään ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se istuu tiukasti portissa. Älä kiristä mittapäätä täyteen kireyteen. Kiristä sitä vain sen verran, että se pysyy tiukasti paikallaan johdotuksen yhteydessä.
  Varoitus MGP260-mittapään asennukseen käytetään kierretyyppiä 1,5" NPT-naaraskierre. Muuhun kierretyyppiin asentaminen voi vaurioittaa laitetta ja vaarantaa liitännän tiiviyden. Jos et ole varmaa kierteen koosta, varmista kierretyyppi 1,5" NPT-kierretulkilla.
  Varoitus Mittapään auki kiertäminen porttiin asentamisen jälkeen saattaa aiheuttaa repeämiä PTFE-teipissä. Säädä mittapään asentoa asennusliitännässä ainoastaan kiristämällä.
  1. Huomaa, että tarkkojen mittausten saamiseksi on tehtävä painekompensoinnin tulon asetus. Tässä kuvassa on esimerkki ulkoisen mittalaitteen sijoittelusta. Tietoja paineen tulon vaihtoehdoista on kohdassa Painekompensoinnin tulon vaihtoehdot.
 4. Avaa liitäntärasian lukkoruuvit 5 mm:n (3/16") kuusiokoloavaimella. Kun lukkoruuvit on löysätty, vedä liitäntärasia kansi irti, jotta pääset käsiksi johtoliitäntöihin.
  Pidä tarvittaessa mittapäätä paikallaan jakoavaimella kiristysmutterista.
  Varoitus Liitä ja irrota johdot vain jännitteettöminä. Älä koskaan avaa liitäntärasiaa räjähdysvaarallisella alueella, kun laite on jännitteinen.
 5. Vie kaapelit kaapeliläpivientien kautta liitäntärasiaan ja kytke tulojen, lähtöjen ja jännitteensyötön johdotus käyttötarkoituksesi vaatimusten mukaisesti. Tämän käyttöohjeen johdotuskaaviossa on esimerkki laitteen johdotuksesta, jossa käytetään kaikkia tuloja ja lähtöjä.
  • 5A: Ulkoisen paine- tai lämpötila-anturin tulojohdotus (Ex ia): Reititä kaapeli liittimeen M16x1,5-kierteellä varustetun läpiviennin ja vedonpoistokiinnikkeen läpi komponenttilevyn päälle.
  • 5B: Analogisen lähdön, jännitteensyötön tulon ja RS-485-väylän johdotus: Reititä kaapelit liittimiin M20x1,5-kierteellä varustettujen läpivientien (1 tai 2) ja vedonpoistokiinnikkeen läpi komponenttilevyn alle.

  Kun olet liittänyt johdotuksen, mukauta kaapeleiden pituudet ja kiinnitä ne vedonpoistokiinnikkeillä.

  Varoitus Ulkoisen Ex ia -anturin tulojohdotus (5A) on pidettävä erillään analogisen lähdön, virtalähteen ja RS-485-väylän johdotuksesta (5B). Käytä aina erillisiä kaapeleita metallisuojuksen eri puolilla.
 6. Sulje liitäntärasia ja kiristä liitäntärasian laippa lukkiutuvilla kuusiokoloruuveilla. Kiristä kaapeliläpiviennit ja kiristä mittapää lopulliseen kiristystiukkuuteen asennusliitännässä kiertämällä kiristysmutteria 50 mm:n jakoavaimella.
 7. Yhdistä maadoitusliitin maadoituskiskoon poikkipinta-alaltaan ≥ 4 mm2 johdolla. Lukitse venttiilin kahva palloventtiiliasennuksissa avoimeen asentoon varmistussokan avulla.
  Kytke tämän jälkeen virransyöttö virtalähteestä.