Kaasuturvallisuus asennuksen aikana - MGP261 - MGP262

MGP260-sarja Asennus- ja turvallisuusopas

Document code
M212481FI
Revision
B
Language
Suomi
Product
MGP261
MGP262
Document type
Käyttöopas
Varoitus Laitetta asentamiseen ja poistamiseen liittyy syttyvien kaasujen vapautumisen tai liekkiin leimahtamisen riski.
Varoitus Altistuminen vaarallisille kaasuille (kuten rikkivedylle (H2S)) on mahdollista, kun mittapää asennetaan prosessiin tai poistetaan siitä.
  • Noudata aina paikallisia turvallisuusohjeita. Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja paikallisten (esim. ilmanvaihtoa ja henkilönsuojaimia koskevien) määräysten mukainen.
  • Käytä kannettavaa kaasunilmaisinta työskentelyalueesi turvallisuuden seuraamiseen.
  • Varmista prosessiliitäntöjen tiiviys asennuksen jälkeen kaasunilmaisimella.
Varoitus Vältä asennuksen tiiviyden vaarantamista:
  • Varmista, että asennusliitännän kierretyyppi on 1,5" NPT-naaraskierre. Jos et ole varma kierretyypistä, varmista se 1,5" NPT-kierteellä varustetulla testitulpalla.
  • Kiinnitä PTFE-teippiä mittapään 1,5" NPT-uroskierteeseen kohdan Asennus prosessiin mukaisesti ja varmista, ettei PTFE-teippitiiviste ole vaurioitunut, kiertämällä mittapäätä auki (vastapäivään) asennusliitännässä.