Paigalduse ettevalmistused - MGP261 - MGP262

MGP260-seeria Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212481ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Enne paigalduse alustamist kontrollige järgmist.

  • Veenduge, et paigalduskoht vastaks mõõtepea plahvatuskindluse klassifikatsioonile: vaadake Tabel 1.
  • Lugege ohtliku ala teavet jaotises MGP260-seeria mõõtepeade kasutamine ohtlikus asukohas ja veenduge, et oleks tagatud ohutud kasutustingimused.
  • Vaadake toiteallika nõudeid selle dokumendiga kaasasolevalt juhtmeskeemilt: MGP260 mõõtepea vajab eraldi 18–30 V alalisvoolu toiteallikat. Pidage meeles, et lisaks mõõtepea toitesisendile vajavad ka kõik analoogväljundid välist toidet.
  • Vaadake üle jaotises Rõhutasandussisendi valikud sisalduv teave ja kasutage kindlasti MGP260 mõõtepea seadetele vastavat rõhutasandussisendi allikat.
  • Kontrollige mõõtepead võimalike kahjustuste või seadme lekkekindlust ohustada võiva mustuse suhtes (nt mõõtepea korpuse väändunud või kahjustatud osad või mustus, mis takistab ühenduskarbi täielikku sulgumist).
  • Rakenduse jaoks kaablite läbiviigutihendite ja korkide valimisel veenduge, et need vastaks plahvatuskindluse klassifikatsioonile.
Mõõtepea NPT-keermetel võivad olla teravad servad. Keermete puudutamisel vigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid.
Mahakukkumisel võib mõõtepea tekitada jalavigastuse. Jalavigastuste vältimiseks kandke kaitsejalatseid.