Rõhutasandussisendi valikud - MGP261 - MGP262

MGP260-seeria Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212481ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Täpsete mõõtenäitude saamiseks tuleb mõõdetava protsessi rõhk tasandada. MGP260-seeria mõõtepead ei mõõda rõhku, mis tähendab, et kindlasti tuleb seadistada rõhutasandussisendi allikas. Saadaval on järgmised rõhusisendivalikud.
  • Välisest rõhumõõtevahendist MGP260 komponendipaneeli Ex ia (4...20 mA) sisendklemmide kaudu vastu võetud rõhunäit. See on soovitud valik: näidet vt jaotisest Joonis 1. Välise rõhuseadme sisendi juhtmestikku on kujutatud jaotises Juhtmeskeem.
    Võtke arvesse, et MGP260-seeria mõõtepeade Ex ia sisend on sisemise toitega ja isoleeritud. Ühilduvad Ex ia rõhuseadmed saab ühendada otse sisendklemmiga.
  • Modbusi ülemseadmest jadasiinühenduse kaudu vastu võetud rõhunäit.
  • Kui protsessi rõhk on muutumatu, saab kasutamiseks konfigureerida fikseeritud rõhutasandusväärtuse.

MGP260 rõhutasandussisendi seaded (näiteks sisenditüübi valik ja sisendi mastaapimine) peavad vastama teie kasutusjuhu rõhu sisendallikale. Lisateavet rõhutasandusvalikute kohta ja arvutitarkvara Vaisala Insight või Modbusi abil tasandussisendi seadete konfigureerimise juhiseid vt juhendist MGP260 Series User Guide.