Gaasiohutus paigaldamise ajal - MGP261 - MGP262

MGP260-seeria Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212481ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Hoiatus Seadme paigaldamisel või eemaldamisel esineb plahvatusohtliku gaasi vabanemise või leegi sissepääsu oht.
Hoiatus Mõõtepea paigaldamisel töötlussüsteemi või sealt eemaldamisel esineb kokkupuuteoht ohtlike gaasidega (nt vesiniksulfiidiga (H2S)).
  • Järgige alati kohalikke ohutussuuniseid. Veenduge, et töökeskkond oleks ohutu ja vastaks kohalikele eeskirjadele (nt ventilatsiooni ja isikukaitsevahendite osas).
  • Kasutage personaalset gaasidetektorit oma töökeskkonna ohutuse jälgimiseks.
  • Pärast paigaldamist kontrollige gaasidetektoriga, et töötlussüsteemi ühendused oleksid lekkevabad.
ETTEVAATUST Paigalduse lekkekindluse ohustamise vältimiseks tehke järgmist.
  • Veenduge, et paigaldusava keerme tüüp oleks 1,5-tolline (3,81 cm) emane NPT. Kui te pole kindel, kontrollige keerme tüüpi 1,5-tollise NPT-keerme kontrollkorgiga.
  • Paigaldage mõõtepea 1,5-tollisele (3,81 cm) isasele NPT-keermele PTFE-teipi, järgides suuniseid jaotises Paigaldamine töötlussüsteemi, ja veenduge, et PTFE-teibi tihendus ei oleks kahjustatud, keerates mõõtepead paigaldusavas lahti (vastupäeva).