Paigaldamine töötlussüsteemi - MGP261 - MGP262

MGP260-seeria Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212481ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide
Sammud 1–7 viitavad joonistele 1–7 dokumendi alguses.
Paigaldamisel läheb vaja järgmisi tööriistu.
 • Reguleeritav mutrivõti (või sarnane tööriist) kinnitusmutri keeramiseks
 • Kuuskantvõtmed:
  • 5 mm (3/16 tolli) kinnitusääriku jaoks
  • 2,5 mm (3/32 tolli) pingeleevendi klambrite jaoks
 • Sisend- ja väljundkaablid kaabelduse jaoks
 • Kaablite läbiviigutihendid ja korgid kasutamata läbiviikudele (vastavalt teie rakenduse nõuetele)
 • Väike lamepea-kruvikeeraja kruviklemmide jaoks
 • PTFE-teip (lai) mõõtepea keermetele
Hoiatus Enne paigalduse alustamist veenduge, et paigalduskoht vastaks MGP260-seeria mõõtepea plahvatuskindluse klassifikatsioonile ja jaotises MGP260-seeria mõõtepeade kasutamine ohtlikus asukohas loetletud nõuetele.
 1. Paigaldage kaablite läbiviigutihendid (ei kuulu Vaisala komplekti) nõuetekohaselt kaabelduse läbiviikudele. Järgige kaablite läbiviigutihendite nõudeid jaotises Suunised ohutuks kasutamiseks ohtlikes tingimustes.
  • Kasutage välise (Ex ia) anduri sisendkaabli jaoks läbiviigutihendit M16 × 1,5.
  • Kasutage 4–20 mA analoogväljundi, toitesisendi ja RS-485 klemmide kaabelduse jaoks ühte või kahte läbiviigutihendit M20 × 1,5 (vastavalt teie rakenduse nõuetele).
  • Sulgege kasutamata läbiviigud.
 2. Paigaldage mõõtepea keermetele PTFE-teipi.
  • Kontrollige keermeid ja eemaldage igasugune mustus. Olge ettevaatlik, servad võivad olla teravad.
  • Paigaldage kaks-kolm tiiru teipi keerme suunas, alustades esimesest keermest. Jälgige, et teibi serv oleks paigaldamisel keerme välisküljega paralleelselt.
  • Ärge teipige esimesest keermest kaugemalt ega jätke teipi lahtiselt rippuma.
 3. Sisestage mõõtepea 1,5-tollisesse (3,81 cm) emasesse NPT-paigaldusavasse ja keerake päripäeva, kuni see püsib kindlalt avas. Ärge keerake mõõtepead lõpuni kinni, vaid kaabli jaoks piisava tugevusega.
  ETTEVAATUST MGP260 mõõtepeade paigaldamiseks õige keerme tüüp on 1,5-tolline emane NPT. Mis tahes muusse keerme tüüpi paigaldamine võib seadet kahjustada ja ohustada ühenduse lekkekindlust. Kui te pole kindel, kontrollige keerme tüüpi 1,5-tollise NPT-keermemõõdikuga.
  ETTEVAATUST Mõõtepea lahtikeeramine pärast avasse paigaldamist võib PTFE-teipi kahjustada. Reguleerige mõõtepea asendit paigaldusavas ainult kinni keerates.
  1. Võtke arvesse, et täpsete näitude saamiseks tuleb seadistada rõhutasanduse sisend. Sellel joonisel on kujutatud välise mõõtevahendi paigutuse näide. Rõhutasandussisendi valikuid vt jaotisest Rõhutasandussisendi valikud.
 4. Keerake ühenduskarbi ääriku küljespüsivad kruvid lahti 5 mm (3/16-tollise) kuuskantvõtmega. Pärast küljespüsivate kruvide lahtikeeramist eemaldage ühenduskarbi kaas, et pääseda ligi kaabliklemmidele.
  Vajaduse korral hoidke mutrivõtmega kinnitusmutrist kinni, et mõõtepead paigal hoida.
  ETTEVAATUST Ühendage või ühendage lahti ainult pingestamata kaablid. Ärge kunagi avage ühenduskarpi plahvatusohtlikus keskkonnas, kui seade on pingestatud.
 5. Suunake kaablid läbi ühenduskarbi läbiviigutihendite ja seejärel ühendage sisend-, väljund- ja toitekaabel vastavalt teie rakenduse nõuetele. Siin juhendis esitatud juhtmeskeemil on näide seadme kaabeldusest, kui kasutatakse kõiki sisendeid ja väljundeid.
  • 5A: Välise rõhu- või temperatuurianduri sisendkaabel (Ex ia): suunake kaabel läbiviigu M16 × 1,5 ja komponendipaneeli peal oleva pingeleevendi klambri kaudu klemmi juurde.
  • 5B: Analoogväljundi, toitesisendi ja RS-485 kaabeldus: suunake kaablid läbiviikude M20 × 1,5 (1 või 2) ja komponendipaneeli all oleva pingeleevendi klambri kaudu klemmide juurde.

  Pärast kaablite ühendamist reguleerige kaabli pikkust ja kinnitage need pingeleevendi klambritega.

  ETTEVAATUST Ex ia välise anduri sisendkaabel (5A) tuleb hoida analoogväljundi, toiteallika ja RS-485 kaablitest (5B) eraldatuna. Kasutage metallpiirde mõlemal pool alati eraldi kaableid.
 6. Sulgege ühenduskarp ja kinnitage ühenduskarbi ääriku küljespüsivad kuuskantkruvid. Kinnitage läbiviigutihendid ja pingutage mõõtepea paigaldusavas lõplikult, keerates kinnitusmutri 50 mm (1,97-tollise) mutrivõtmega kinni.
 7. Ühendage maandusklemm ≥ 4 mm2 juhtmega maandussiiniga. Kuulklapiga paigaldiste puhul lukustage klapi käepide lukustustihvtiga avatud asendisse.
  Seejärel lülitage toitesisend sisse.