Paigalduse ülevaade - MGP261 - MGP262

MGP260-seeria Paigaldus- ja ohutusjuhend

Document code
M212481ET
Revision
B
Language
Eesti
Product
MGP261
MGP262
Document type
User guide

Joonis 1 näitab MGP260 mõõtepea kuulklapi paigaldamist. Joonisel on esile tõstetud korrektne kaabeldus ning näidatud soovitatud paigaldussügavus ja -suund. Rõhutasandussisendi valikute näitena on kujutatud väline rõhumõõtur (punkt 5): alternatiivvalikute kirjeldust vt jaotisest Rõhutasandussisendi valikud.

Joonis 1. MGP260-seeria mõõtepea paigaldamisnäide koos kaabelduse ning soovitatud paigaldussuuna ja -sügavusega
1
Välise rõhu- või temperatuurianduri sisendkaabel (Ex ia): kasutage läbiviiku M16 × 1,5 ja juhtige kaabel otse klemmi. Kasutage komponendipaneeli peal olevat pingeleevendi klambrit.
2
Standardne analoogväljund, toitesisend ja RS-485 ühenduskaabeldus: kasutage läbiviike M20 × 1,5 ja juhtige kaablid klemmidesse komponendipaneeli alt. Kasutage komponendipaneeli all olevat pingeleevendi klambrit.
3
Komponendipaneelil sädemeohutu välise anduri sisendklemme analoogväljundist, toitesisendist ja RS-485 klemmidest eraldav metallpiire.
4
Mõõtepeal olev 1,5-tolline isane NPT-keere: ärge kunagi paigaldage mõõtepead mõne muu kui 1,5-tollise emase NPT-keerme külge.
5
Rõhutasandussisendi valiku näide: väline mõõtevahend, mis on ühendatud MGP260 Ex ia sisendklemmidega (punkt 1).
6
Parima tulemuse jaoks paigaldage mõõtepea horisontaalselt ja paigutage mõõtepea ots 1/3 sügavusele toru keskjoonest. Väiksemate torude puhul võib paigaldussügavust adapteri (nt kuulklapp) abil muuta.
ETTEVAATUST Kasutage alati eraldi (Ex ia) välist rõhu- ja temperatuurianduri sisendkaablit (1) ja veenduge, et kaabel jääks komponendipaneelil teisel pool metallpiiret (3) olevatest klemmidest ja juhtmetest (2) eraldatuks.
ETTEVAATUST Kontrollige klapi spetsifikatsioonidest, et paigaldusklapp ja keermed oleks sobivad. MGP260 mõõtepeade paigaldamiseks õige keerme tüüp on 1,5-tolline emane NPT. Mis tahes muusse keerme tüüpi paigaldamine võib seadet kahjustada ja ohustada ühenduse lekkekindlust. Kui te pole kindel, kontrollige keerme tüüpi 1,5-tollise NPT-keermemõõdikuga.
ETTEVAATUST Võtke arvesse, et täpsete näitude saamiseks tuleb seadistada rõhutasanduse sisend. Rõhutasandussisendi valikuid vt jaotisest Rõhutasandussisendi valikud.